woensdag, 9. september 2009 - 8:41

Wrak waterschip gelicht in Buiten-IJ

Rijkswaterstaat heeft deze week een scheepswrak van een waterschip uit
de vaargeul in het Buiten-IJ laten lichten. Na de lichting is het wrak in
delen op een loswal bij de opgravingslocatie gezet. Hier wordt het
uitgebreid gedocumenteerd door archeologen van het Archeologisch
Diensten Centrum in samenwerking met het Bureau monumenten en
Archeologie van de gemeente Amsterdam.

Tijdens het baggeren van de Vaarweg Amsterdam-Lemmer in 2007 is het
scheepswrak aangetroffen in de as van de vaargeul. Het betreft een waterschip dat rond 1600 is gezonken. Het wrak moest verwijderd worden omdat de vaargeul daar ter plaatse verdiept wordt tot vijf en een halve meter om doorgang te geven aan schepen met een grotere diepgang.

Uit onderzoek met duikers is naar voren gekomen dat het een archeologische vondst van belang betrof. In het kader van het verdrag van Malta, waarin staat omschreven dat archeologische vondsten bij infrastructurele projecten zoveel mogelijk behoudenmoeten worden, heeft Rijkswaterstaat besloten het wrak op te laten graven en te lichten.

De opgraving
Om het wrak te kunnen lichten is het onder water opgegraven. Ballaststenen, in totaal ca 5.000 kg, zijn handmatig uit het wrak verwijderd. Daarna is sediment met een zuigpomp opgezogen en aan dek van het bergingsschip gezeefd.

Tijdens het opgraven zijn verschillende vondsten gedaan: netverzwaarders, aardewerk,een lepel, restanten van de haardplaats en vele visresten. Nadat het schip vrijgelegd was, zijn de voorbereidingen getroffen voor de lichting: het wrak is onder water in drie stukken gezaagd omdat het te groot was om in een keer te lichten. Vervolgens zijn hijsbanden om de stukken bevestigd, die het mogelijk gemaakt hebben het wrak voorzichtig omhoog te halen.
Provincie:
Tag(s):