vrijdag, 6. maart 2009 - 13:42

Zandsuppletie in Zeeland start 14 maart

Rijkswaterstaat start 14 maart met de zandsuppleties in Zeeland.In 2009 krijgt de Zeeuwse kustlijn zo’n 11 m3 miljoen extra zand. De suppleties in Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren vinden op verschillende manieren plaats.

Dit is de grootste hoeveelheid zand die ooit in Zeeland in één jaar is verwerkt en is 95 procent van de totale hoeveelheid zand die in 2009 op de Nederlandse kust wordt gesuppleerd.

Strandsuppleties hebben als voordeel dat ze direct effect hebben op de ligging van de kustlijn. Zodra zand op het strand is gestort, is het strand hoger en breder. Bij strandsuppleties wordt het zand direct op de kust aangebracht. Op plaatsen waar aan het strand gewerkt wordt, is een stukje van het strand tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek.

De suppletie in Zeeland maakt deel uit van het landelijke suppletieprogramma. Om de gehele Nederlandse kust op peil te houden, suppleert Rijkswaterstaat jaarlijks rond de 12 miljoen m3 zand. Zo wordt Nederland niet kleiner en stijgt de zeebodem mee met de zeespiegel.

De omstandigheden op de suppletielocatie bepalen de keuze voor een strandsuppletie, een geulwandsuppletie of een combinatie daarvan. Uitgangspunt is: waar kan onderwater, waar het moet op het strand. Het meeste zand wordt onder water aangebracht. Het aanbrengen van zand op de vooroever sluit beter aan bij de natuurlijke processen en het is goedkoper.
Provincie:
Tag(s):