dinsdag, 6. oktober 2009 - 15:15

Zandsuppletie Nolle-Westduin van start

Woensdag start de zandsuppletie bij Zwakke Schakel Nolle-Westduin. De suppletie die nodig is voor de duinverbreding, was eerder uitgesteld omdat de grond in het gebied te zacht is om veel zand op te storten.

Het waterschap kiest voor een veilige, nieuwe werkmethode waarbij het zand in depots op het strand komt te liggen. In april 2010 moet het werk op het strand klaar zijn. In juni 2010 zal ook de rest van de kustversterking gereed zijn, zoals de infrastructuur en overgangen. Het werk aan de kust is daarmee uiterlijk een half jaar later dan gepland afgerond.

In het voorjaar zakten twee kranen weg tijdens het rooien van bomen. Het waterschap heeft daarna verschillende onderzoeken gedaan naar de stabiliteit van de grond. Daaruit blijkt dat de grond te zacht is om veel (nat) zand op te storten. De grond kan gaan schuiven waardoor het gebied achter de duinen omhoog komt. Vakantiewoningen en een waterleiding kunnen beschadigd worden. Om dat te voorkomen kiest het waterschap voor een nieuwe werkmethode. Het zand wordt nu aan de zeezijde gestort, boven de hoogwaterlijn op het strand. Hier kan het natte zand goed ontwateren.

Op twee locaties (depots) komt zand te liggen: ter hoogte van de overgang Vijgheter en op het Nollestrand. Het zand – in totaal 500.000 kuub – brengen we in twee fasen aan. De eerste fase start morgen, de tweede slag vindt eind januari plaats. De aannemer heeft per periode ongeveer drie tot vier weken nodig om al het zand op te spuiten. Dit werk gaat dag en nacht door. We slui-ten het strandvak dan af voor de veiligheid, omdat er kans is op drijfzand. Na een suppletie is het gebied weer voor iedereen toegankelijk. Door de twee depots is het strand wel smaller dan normaal.

Zodra het zand droog is, rijden dumpers het over de duinen heen naar de landzijde. Dit werk gebeurt op werkdagen van 7 tot 19 uur. Er wordt een mooi duinlandschap gemaakt met overgangen, wandelpaden en fietsroutes. Ook de infrastructuur en parkeerterreinen worden aangepakt.

Direct betrokkenen zijn gisteravond ingelicht tijdens een informatiebijeenkomst.
Provincie:
Tag(s):