vrijdag, 7. augustus 2009 - 19:11

Zandwinplas Nijstad levensgevaarlijk voor recreanten

Hoogeveen

Het is bij zandwinplassen in Drenthe voor recreanten niet veilig en tevens verboden om te zwemmen en zonnen. Doordat oevers van zandwinplassen plotseling kunnen invallen ontstaan levensgevaarlijke situaties. De provincie Drenthe waarschuwt voor zandwinning Nijstad en andere zandwinningen in onze provincie.

Enkele maanden geleden is bij de zandwinning Nijstad te Hoogeveen circa 300 meter van de bestaande oever over een breedte van 15 meter in de plas geschoven. Als er op dat moment recreanten hadden gelegen of gezwommen was er een levensgevaarlijke situatie ontstaan. De oever is hersteld, maar er is nog altijd kans op instorting. Alle toegangen tot deze plas zijn geblokkeerd en er zijn tal van waarschuwingsborden geplaatst die aangeven dat het betreden van dit terrein verboden en levensgevaarlijk is. Desondanks zijn er recreanten die met gevaar voor eigen leven zwemmen en zonnen rondom de zandwinplas. Het is verboden terrein en daarom zal de politie Hoogeveen de zandwinning Nijstad meerdere keren per dag controleren en betreders van het terrein bekeuren.

De provincie Drenthe beoordeelt en verleent aanvragen om zand te mogen winnen. In de vergunningen staan voorwaarden over de hoeveelheid zand die mag worden gewonnen, maar ook voorwaarden met betrekking tot de veiligheid en toegankelijkheid van de terreinen. De provincie ziet erop toe dat de eigenaren van de zandwinningen zich aan de voorwaarden houden, door toezicht en handhaving.
Provincie:
Tag(s):