dinsdag, 20. oktober 2009 - 13:11

Zeeburg genomineerd voor prijs polarisatie en radicalisering

Amsterdam

De gemeenten Rotterdam en Weert en het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg zijn genomineerd voor de gemeenteprijs voor de bestrijding van polarisatie en radicalisering. De prijs is 15.000 euro en een kunstwerk. Minister Ter Horst zal de winnaar op 28 oktober bekend maken op een internationale tweedaagse stedenconferentie in Amsterdam over polarisatie en radicalisering.

In het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg zijn opvoedambassadeurs actief, een initiatief afkomstig uit de Marokkaanse gemeenschap en ondersteund door het stadsdeel. De ambassadeurs informeren ouders over het belang van investeren in de opvoeding van hun kinderen en over projecten en regelingen die hen daarbij ondersteunen. Zonodig spreken de opvoedambassadeurs de ouders ook aan op hun eigen rol en betrokkenheid. Ook organiseren zij allerlei activiteiten en discussies over opvoeding en maken zij toezichtwandelingen door de buurt.

De achterliggende gedachte is dat als kinderen in de basisschoolleeftijd een goede opvoeding krijgen en goed opgroeien, hierdoor uitval, maatschappelijke uitsluiting, vervreemding en radicalisering worden voorkomen
Provincie:
Tag(s):