donderdag, 1. oktober 2009 - 8:57

Zeelandbrug nacht afgesloten voor wegverkeer

In de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 oktober 2009 is de Zeelandbrug afgesloten voor al het wegverkeer. Rond middernacht tot ongeveer 05.00 uur in de ochtend is de brug wegens werkzaamheden niet toegankelijk.

Het verkeer krijgt het advies om tijdens de stremming een andere route te kiezen. Bij de Zeelandbrug en de toeleidingswegen staan informatieborden en een omrijroute is aangegeven via de Stormvloedkering. In geval van nood is het mogelijk ambulances te laten passeren.

Deze stremming van de Zeelandbrug is nodig voor een aantal kleine werkzaamheden, o.a. worden de 4 lichtmasten bij de basculebrug en het voorwaarschuwingssein op 80 meter teruggeplaatst. Als de weersomstandigheden het toelaten zal de brug geveegd worden door een veegauto.
Provincie:
Tag(s):