vrijdag, 6. februari 2009 - 16:10

Zeer sterke daling productie industrie

Den Haag

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december ruim 13 procent lager dan in december 2007. Alle branches van de industrie produceerden minder. De afname van de productie in december is de grootste ooit gemeten. In november was de productie al bijna 6 procent lager dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vrijdag 6 februari.

De sterke daling van de productie gaat samen met een fors lagere bezetting van de beschikbare productiecapaciteit. De meest recente cijfers over de bezettingsgraad uit de Conjunctuurtest industrie wezen al op een verdere daling van de productie.

In alle branches werd minder geproduceerd dan een jaar eerder. De voedings- en genotmiddelenindustrie deed het relatief het beste met bijna 1 procent minder productie. De metaalindustrie produceerde ruim 17 procent minder, de aardolie-, chemische en rubberindustrie bijna 22 procent.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt.

Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden daalde de industriële productie in de periode november-december 2008 met bijna 7 procent ten opzichte van de periode september-oktober. Een daling van deze omvang is niet eerder voorgekomen.

Over heel 2008 is de industriële productie met iets meer dan 1 procent afgenomen. In 2007 werd er nog ruim 3 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder.
Categorie:
Tag(s):