donderdag, 8. januari 2009 - 15:28

Zeldzaam Wild kattekruid nog steeds te zien in Limburg

Roermond

Wild kattekruid is een zeldzame plant die in Zuid- Limburg nog maar op een zeer gering aantal plaatsen voorkomt. Dat valt te lezen in januarinummer van het Natuurhistorisch Maandblad.

Wild kattekruid (Nepeta cataria) is een plant met een opvallende geur die katten aantrekt. Andere soorten kattekruid worden ook veel in tuinen aangeplant. Wild kattekruid is echter een zeldzame wilde plant. Het groeit langs holle wegen, aan de voet van kalkrotsen en met name op plekken waar vroeger schaapskuddes voorbij trokken. Onderzoeker Olaf Op den Kamp heeft de Zuid-Limburgse vindplaatsen van Wild kattekruid onderzocht en kwam tot de conclusie dat deze soort weliswaar nog steeds in Limburg voorkomt, maar dat het aantal vindplaatsen de afgelopen tien jaar is afgenomen. Dit heeft onder meer te maken met onjuist beheer van de bermen. Deze worden doorgaans gemaaid in juni, op het moment dat de plant net in bloei staat. Eén van de aanbevelingen is om later te maaien, zodat de plant zich via zaad kan vermeerderen.

Het Natuurhistorisch Maandblad is een maandelijkse uitgave van het Natuurhistorisch Genootschap, een vereniging voor natuuronderzoek die zich bezighoudt met het bestuderen van de flora, fauna en geologie van Limburg.
Provincie:
Tag(s):