vrijdag, 19. juni 2009 - 21:43

Zestien miljoen euro voor Groningen Centrale Zone

Groningen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Van der Hoeven van Economische Zaken 16 miljoen euro uit het Nota Ruimtebudget beschikbaar gesteld voor het project Groningen Centrale Zone.

Het project Centrale Zone Groningen draagt op verschillende manieren bij aan twee van de centrale doelen van de Nota Ruimte, te weten het bevorderen van krachtige steden en stedelijke netwerken en het versterken van de economie en de concurrentiepositie.

Het gebied tussen het station en de binnenstad van Groningen wordt een toplocatie voor de Noord-Nederlandse economie. Daarnaast moet het gebied straks gemengde hoogwaardige woon- en werkmilieus huisvesten. Met de bijdrage van de rijksoverheid worden de bereikbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd.

De bijdrage is specifiek bedoeld voor twee belangrijke deelprojecten van Centrale Zone Groningen: het Sontweggebied en het UMCG/Bodenterrein. Tot 2016 worden hier 2.500 woningen, 25.000m² kantoren, 75.000m² detailhandel en 90.000 tot 120.000m² voor kennis en medische bedrijvigheid gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):