dinsdag, 20. oktober 2009 - 19:57

Ziekenhuis Weert start alcoholpoli

Weert

Het St. Jans Gasthuis, de GGZ en de gemeente Weert nemen samen het initiatief om een ‘alcoholpoli’ in het Weerter ziekenhuis te openen. Doel van de poli is om de zorg voor jongeren die als gevolg van alcoholmisbruik in het ziekenhuis terecht komen te verbeteren en jongeren bewust te maken van de risico’s van alcohol- en drugsmisbruik. Op vrijdag 23 oktober a.s. ondertekenen de betrokken partijen een samenwerkingsverklaring.

In het St. Jans Gasthuis (SJG Weert) worden regelmatig jongeren binnengebracht bij de spoedeisende hulp die ‘out’ zijn door drank of drugs. Maar ook op andere afdelingen van het ziekenhuis komen jongeren binnen met letsel als gevolg van alcoholmisbruik. De gemeente Weert voert een actief integraal alcoholpreventiebeleid gericht op zowel jongeren, ouders als hun omgeving. Vanuit die preventieve taak op het gebied van jeugdgezondheid hebben de gemeente Weert en de GGZ contact gezocht met het SJG Weert. Bekeken is of er in navolging van de alcoholpoli van dr. Van der Lely in Delft ook in Weert iets dergelijks kon worden opgezet.

Het protocol ‘alcoholintoxicatie’ dat in de alcoholpoli in Delft wordt gebruikt, is uitgewerkt voor de Weerter situatie. Kern van de aanpak is dat een jongere die als gevolg van alcoholmisbruik in het ziekenhuis terecht komt, altijd wordt gezien door de kinderarts en voorlichting krijgt van een medewerker van het SJG over de gevaren van alcohol. Bij matige of ernstige alcoholintoxicatie heeft de GGZ een screeningsgesprek met de jongere — en bij minderjarigen ook met de ouders — om te bekijken of het gaat om eenmalig experimenteergedrag of dat er misschien meer aan de hand is. De jongere komt binnen drie weken opnieuw bij de kinderarts en deze bespreekt dan met de jongere (en bij minderjarigen ook met de ouders) het advies van de GGZ. Bij ernstige alcoholintoxicatie blijft de kinderarts de vinger aan de pols houden en komt de jongere na een half jaar nogmaals naar het ziekenhuis.

Doelstelling van de ‘alcoholpoli’ is dus vroegsignalering, voorlichting en eventueel ingrijpen bij riskant alcoholgebruik door jongeren. Hierbij worden ook de ouders van minderjarige jongeren betrokken. Ook krijgt men door dit protocol een beter kwantitatief en kwalitatief beeld van alcoholgerelateerde contacten in het St. Jans Gasthuis.
Als de alcoholpoli een succes wordt, wil men het initiatief uitbreiden. Naast het gebruik van alcohol door jongeren wordt dan gekeken of de jongere ook drugs heeft gebruikt. Daar wordt de aanpak dan ook op gericht.
Verder heeft het project een voorbeeldfunctie voor heel Midden Limburg. Bij gebleken succes wordt het verder uitgerold naar Roermond en Venlo.
Provincie:
Tag(s):