dinsdag, 26. mei 2009 - 15:49

Ziekenhuisbacterie krijgt het moeilijk in Utrecht

Utrecht

Utrechtse zorginstellingen hebben onderling afspraken gemaakt over het bestrijden van 'de ziekenhuisbacterie' (MRSA). Besmetting met deze bacterie kan heel gevaarlijk zijn.

Kern van de aanpak is dat instellingen elkaar goed informeren. Gemeente Utrecht (GG&GD) nam het initiatief voor de afspraken. Wethouder Rinda den Besten (Volksgezondheid) stelt ze op 28 mei officieel in werking.

MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Dit is een bacterie die onvoldoende reageert op de gebruikelijke antibiotica en zeer besmettelijk is. De bacterie komt steeds vaker ook buiten ziekenhuizen voor. Een infectie met MRSA kan bij verzwakte en zieke mensen erg gevaarlijk zijn (bij gezonde mensen kan het weinig kwaad). Het landelijke beleid is erop gericht dat besmettingen worden opgezocht en meteen goed worden behandeld. Hiervoor is nodig dat álle zorginstellingen meewerken: ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, thuiszorg en ambulancevervoer.

In Utrecht is nu afgesproken dat MRSA-besmetting wordt gemeld als een patiënt van de ene naar de andere zorginstelling gaat. In het verleden gebeurde dat niet altijd en werden andere patiënten en hulpverleners besmet. Met de nieuwe afspraken worden patiënten met MRSA met de juiste maatregelen vervoerd en verder behandeld. Zo is de kans op besmetting geminimaliseerd.

Verder zijn zorginstellingen nu beter op de hoogte van elkaars protocollen. Ze weten dat ze allemaal gelijke maatregelen nemen. De onderlinge afspraken staan op de website van de gemeente Utrecht, maar er zijn ook kaarten met een samenvatting naar alle huisartsen en thuiszorginstellingen verzonden.
Provincie:
Tag(s):