maandag, 30. maart 2009 - 11:34

Ziekteverzuim de laatste jaren stabiel

Sinds 2004 is het ziekteverzuim in Nederland vrijwel stabiel gebleven. Het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers kwam in 2008 uit op 4,3 procent. Dit meldt het CBS maandagochtend.

Het laagst was het ziekteverzuim in de sector landbouw en visserij. Deze sector kwam uit op 2,9 procent. Het hoogste verzuim vond plaats in de bedrijfstakken openbaar bestuur (5,6 procent) en gezondheids- en welzijnszorg (5,3 procent).

Grote bedrijven met honderd of meer werknemers hadden in 2008 een verzuim van gemiddeld 5,0 procent. Bij kleine en middelgrote bedrijven was dit gemiddeld per dag respectievelijk 3,4 en 3,3 procent van de werknemers.

Van 1993 tot en met 2008 schommelde het ziekteverzuim tussen de 6,2 en 4,3 procent. In deze periode zijn verschillende wetten in werking getreden die tot doel hadden het ziekteverzuim terug te dringen. In 2004 was het ziekteverzuim 4,3 procent. Sindsdien is het ziekteverzuim nagenoeg stabiel gebleven.
Categorie:
Tag(s):