vrijdag, 27. februari 2009 - 17:36

Ziet u uzelf al als raadslid in Almere?

Met de campagne ‘ziet u zichzelf al als raadslid in Almere?’ willen de partijvoorzitters en de gemeente inwoners van Almere aanzetten om in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen politiek actief te worden.

De gemeente Almere ondersteunt de voorzitters bij deze campagne, omdat zij het belangrijk vindt dat Almeerders de weg naar de lokale politiek weten te vinden.

Op 3 maart 2010 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze verkiezingen moeten er door de partijen nieuwe kandidatenlijsten worden gemaakt en een hoop verkiezingsactiviteiten worden georganiseerd.

De partijen hebben nu goede raadsleden en mensen die zeer betrokken zijn bij de partij, maar willen graag kennis maken met nog meer betrokken Almeerders die zich willen inzetten voor de stad. Reden voor de Almeerse partijvoorzitters om te besluiten de handen ineen te slaan voor een gezamenlijke campagne om Almeerders te interesseren voor een politieke functie of actief lidmaatschap.

Geïnteresseerden worden direct doorverwezen naar de politieke partijen. De campagnewebsite speelt daarbij een belangrijke rol.

De campagne is op 26 februari 2009 gelanceerd en loopt een maand. Er zijn vijf verschillende spotjes en posters waarin de voorzitter van de gemeenteraad, Annemarie Jorritsma, Almeerders oproept om eens goed in de spiegel te kijken en na te denken of het raadswerk misschien iets voor hen is.

Via de spotjes, posters en flyers worden geïnteresseerden doorverwezen naar de campagnewebsite, almere.nl/verkiezingen. Op deze website zijn de politieke partijen te vinden en is er informatie te lezen over de gemeenteraad, politieke actief worden en de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Alle tien de partijen die nu officieel geregistreerd staan bij de gemeente Almere doen mee aan campagne: PvdA, VVD, Leefbaar Almere, SP, CDA, GroenLinks, Almere Partij, ChristenUnie, D66 en Verenigde Seniorenpartij. Als nieuwe partijen zich registreren bij de gemeente kunnen zij instappen in de campagne.

Deze campagne staat niet op zich. In de landelijke media was al eerder aandacht voor het feit dat het voor politieke partijen steeds lastiger is om actieve leden te krijgen en genoeg geschikte kandidaten te vinden voor de kieslijsten voor de verkiezingen.

Landelijke partijen geven aan dat zij zien dat het verloop onder raadsleden toeneemt. De trend is dat steeds meer raadsleden stoppen na één raadsperiode. Bij de vorige verkiezingen zagen we in Almere dat er een wisseling was van de helft van de raadsleden.

In Nederland is minder dan 2% van de bevolking lid van een politieke partij en van die mensen is maar een klein gedeelte actief lid. Voor lokale afdelingen en partijen is dat niet een zeer grote groep om elke vier jaar nieuwe en diverse kandidaten uit te putten.

Daarom komen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit voorjaar met een campagne om mensen te interesseren voor de lokale politiek. Ook worden er in een aantal gemeenten, zoals Delft en Leiden, initiatieven genomen om het raadswerk onder de aandacht te brengen in de aanloop naar de verkiezingen van 2010.

De campagne in Almere heeft het unieke karakter dat er door alle partijvoorzitters wordt samengewerkt met de gemeente en de gemeenteraad. Ondanks partijpolitieke verschillen doen alle Almeerse politieke partijen, die nu officieel geregistreerd staan bij de gemeente, mee aan deze campagne. En dat is misschien wel voor het eerst in Nederland.
Provincie:
Tag(s):