vrijdag, 27. februari 2009 - 15:51

'Zoals het klokje thuis tikt…'

'Huiselijk geweld is een ernstig maatschappelijk probleem, dat met kracht bestreden moet worden', zei gedeputeerde Pim de Bruijne vrijdagmiddag bij de officiële afsluiting van het speerpunt huiselijke geweld.

Acht jaar lang heeft de provincie zich met succes ingezet om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, als speerpunt van het provinciale welzijnsbeleid. Met de presentatie van de resultaten heeft de provincie deze taak nu overgedragen aan de Groninger gemeenten.

In de monitor 'Zoals het klokje thuis tikt…'zijn de omvang, aard en kenmerken van huiselijk geweld gedurende acht jaar geïnventariseerd en aan de hand van politiegegevens in kaart gebracht en geanalyseerd, ter ondersteuning van het beleid.

Volgens schattingen vinden er jaarlijks circa 26.000
huiselijk-geweldsincidenten in de provincie Groningen plaats. Verreweg het grootste gedeelte van het geregistreerde huiselijk geweld bestaat uit
fysiek geweld.

Het percentage vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld bedraagt ongeveer op 80 %. Slachtoffers zijn gemiddeld tussen de 25 en 45 jaar oud.
Provincie:
Tag(s):