maandag, 6. juli 2009 - 17:35

Zomerstop Nolle-Westduin

Zeeland

Waterschap Zeeuwse Eilanden houdt vanaf maandag tot 31 augustus een zomerstop bij het werk aan Zwakke Schakel Nolle-Westduin. Het waterschap wil hiermee overlast voorkomen tijdens het toeristenseizoen.

Het werk aan de dijk is bijna klaar, na de zomer staat het versterken van de duinen op de planning. Tijdens de zomerstop loopt het explosievenonderzoek wel nog enkele weken door, maar de omgeving zal hier nauwelijks iets van merken.

Tot nu toe is er al veel gebeurd bij het project. Het dijkgedeelte is vorig week nagenoeg afgerond. Aan de zeezijde is breuksteen geplaatst met gietasfalt en waterbouwasfalt. Aan de landzijde is open steenasfalt aangebracht. Dit asfalt maakt de dijk overslagbestendig. Dat zorgt ervoor dat de dijk niet bezwijkt als er tijdens een superstorm water overheen slaat. Naast het werk aan de dijk is ook het bos gerooid, het parkeerterrein aan de President Rooseveltlaan uitgebreid, de overgangsconstructie afgemaakt, de Burgemeester van Woelderenlaan verbreed en een stuk fietspad aangelegd bij de Kanovijver.

Na de zomerstop staat het versterken van de duinen op de planning. Dit gebeurt door middel van zandsuppletie. Daarnaast wordt de aansluiting op de Boulevard gemaakt, de keerwanden geplaatst op de Nolledijk met banken, het parkeerterrein Zwanenburg (tennisbaan) vergroot, de rotonde aan de Bachlaan aangelegd, fiets- en wandelpaden gecreëerd, parkeerterrein aan de Galgeweg opgeknapt en het nieuwe parkeerterrein aan de Burgemeester van Woelderenlaan aangelegd. De onderhandelingen met de grondeigenaar lopen nog bij het laatste parkeerterrein. Begin 2010 moet heel het project zijn afgerond.

Tijdens de zomerstop is er geen inloopspreekuur. Woensdag 2 september zijn bezoekers weer welkom op het spreekuur. Bij vragen kunnen mensen contact opnemen met het algemene telefoonnummer 0118 621000.
Provincie:
Tag(s):