donderdag, 12. maart 2009 - 9:37

Zorg voor kankerpatiënten kan beter

De zorg voor kankerpatiënten in Nederland is niet in alle ziekenhuizen optimaal. In deze zorg moeten medisch specialisten, ziekenhuisafdelingen en radiotherapeutische centra intensief met elkaar samenwerken om optimale resultaten te behalen. Dit blijkt uit een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Ondanks de positieve inzet van de professionals is er op veel plaatsen geen sprake van behandeling van de kankerpatiënt door een team met één regisseur die overzicht heeft over de hele behandeling. Er is dan onvoldoende onderling overleg, gebrekkige of ontbrekende informatieoverdracht en geen eenduidige communicatie met de patiënt.
Provincie:
Tag(s):