woensdag, 4. februari 2009 - 11:11

Zuidhorn heeft goed beeld van leerplichtigen

Zuidhorn

Uit de rapportage van het Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning Groningen (CMO--Groningen) blijkt dat de gemeente Zuidhorn de leerlingen goed in beeld heeft. Van de 1.439 leerplichtige leerlingen in Zuidhorn zijn van 1.433 leerlingen de school gegevens bekend.

Van de 1.112 bovenleerplichtige jongeren zijn van 1.057 leerlingen de schoolloopbaangegevens bekend. Het in kaart brengen van kinderen en jongeren is van groot belang, omdat de gemeente leerlingen bij uitval snel kan opsporen. Door het aanbieden van verschillende trajecten zoals loopbaanoriëntatie en coaching proberen we de uitvallers alsnog een diploma te laten halen.
Provincie:
Tag(s):