dinsdag, 26. mei 2009 - 19:04

Zuidhorn sluit zich als Millenniumgemeente

Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn sluit zich aan bij de landelijke Millenniumgemeente Campagne. Dit op advies van de werkgroep internationale samenwerking Zuidhorn.

Deze werkgroep is in 2008 in het leven geroepen om het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van internationale samenwerking. De werkgroep heeft een projectplan ‘Zuidhorn op weg naar Millenniumgemeente’ opgesteld, dat inmiddels is goedgekeurd door het college en de gemeenteraad.

De meerwaarde van deelname aan de Millenniumgemeente Campagne is het bij elkaar bren¬gen van de huidige activiteiten op het gebied van internationale samenwerking binnen de gemeente. De gemeente denkt daarbij aan afstemming binnen het gemeentelijk beleid (zoals klimaat-, bouw- en inkoopbeleid), maar ook aan de informatie¬voorziening aan burgers en particuliere initiatief¬nemers, het overdragen van kennis, het delen van ervaringen en de afstemming van activiteiten.
Provincie:
Tag(s):