donderdag, 23. april 2009 - 12:06

Zwaar transport door stad voor brug Hanzelijn

Zwolle

Voor de aanleg van de brug over de IJssel voor de Hanzelijn heeft vanaf donderdag 23 april tegen het einde van de avond en ’s-nachts een serie zware transporten plaats in Zwolle.

Het komende jaar moeten in totaal zo´n vijftig, vaak tientallen meters lange, brugonderdelen worden vervoerd van de Katwolderhaven naar het bouwterrein ten zuiden van de stad. Dit heeft de gemeente Zwolle bekendgemaakt.

's-Nachts
De transporten worden alleen ´s-nachts uitgevoerd om ander verkeer zo min mogelijk overlast te bezorgen. De zware transporten volgen vooralsnog een vaste route: van de Katwolderhaven aan de Rieteweg, via de Russenweg, de Blaloweg, de IJsselallee, de Burgemeester van Walsumlaan en de Campus naar de bouwweg voor het project. Voor de terugweg wordt hetzelfde traject gebruikt.

verkeershinder
De transporten mogen tussen 22.00 uur en 06.00 uur plaatshebben. Verkeer kan hinder ondervinden van de transporten, omdat kruisingen en weggedeelten tijdelijk gestremd moeten worden om het zware transport mogelijk te maken.


Aanvoering brugdelen
Per nacht worden steeds vier elementen van de haven naar het bouwterrein gebracht. De elementen worden steeds met acht stuks tegelijk per boot aangevoerd vanuit Duitsland, waar de brugdelen gemaakt worden. Het zware transport vindt daarom steeds op twee opeenvolgende nachten plaats.

Tussen de aanvoer van de elementen van Duitsland naar Zwolle zit steeds een aantal weken. De verwachting is daarom dat volgend voorjaar de laatste elementen worden aangevoerd.

Maatregelen
Met name in de buurt van Hogeschool Windesheim zijn aanpassingen gepleegd om het transport mogelijk te maken. Zo zijn enkele bomen gekapt en zijn lantaarnpalen en verkeersborden (tijdelijk) verwijderd.

Voor de nachtelijke uren geldt ook een parkeerverbod voor het gebied. Omwonenden en de aanliggende onderwijsinstellingen zijn op de hoogte gebracht van de maatregelen.
Provincie:
Tag(s):