woensdag, 1. juli 2009 - 13:19

Zwaardere straffen voor ernstige misdrijven

Den Haag

Criminelen die zich schuldig maken aan mensenhandel of kinderpornografie kunnen vanaf 1 juli 2009 zwaardere straffen tegemoet zien. Ook krijgt het openbaar ministerie ruimere bevoegdheid om kinderpornografie op te sporen.

Dit is het gevolg van een aantal uiteenlopende wijzigingen van de strafwetgeving waarmee minister Hirsch Ballin van Justitie de bestrijding van ernstige misdrijven krachtig wil aanpakken.

De gevangenisstraf voor mensenhandel gaat van zes naar acht jaar. Het maximum kan zelfs oplopen tot achttien jaar als slachtoffers aan de gevolgen van het misdrijf overlijden.

De bewindsman pakt mensenhandel harder aan omdat het een zeer ernstig delict is dat steeds meer gepaard gaat met zware georganiseerde criminaliteit.

Ook strafverzwarende omstandigheden spelen een rol. Als het feit in vereniging wordt gepleegd, of als slachtoffers van mensenhandel jonger zijn dan zestien jaar, kunnen de schuldigen straks in plaats van acht voor twaalf jaar achter de tralies belanden.

Bij zwaar lichamelijk letsel of levensgevaar wordt de gevangenisstraf verhoogd van twaalf naar vijftien jaar. Bovendien krijgt het openbaar ministerie door de hogere strafmaat meer mogelijkheden om tegen strafbare voorbereiding van mensenhandel op te treden.

Daarnaast krijgt de officier van justitie meer ruimte om kinderpornografie te bestrijden. Door een verhoging van de gevangenisstraf van zes tot acht jaar voor degene die als beroep of uit gewoonte kinderpornografie vervaardigt, verspreidt of in bezit heeft, wordt het mogelijk in een woning een instrument op een computer van de verdachte te plaatsen. Zijn communicatie met anderen kan zo achterhaald worden.

Verder treedt de verlenging van de verjaringstermijn voor vrouwenbesnijdenis in werking. De verjaringstermijn gaat pas in op het moment dat het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Dit vergroot de kans op aangifte omdat het slachtoffer meer tijd krijgt om als volwassene na te denken over de besnijdenis en zich bewust te worden van de mogelijkheid om aangifte te doen. Een zelfde verjaringsregime geldt al voor seksueel misbruik van kinderen.
Provincie:
Tag(s):