woensdag, 5. augustus 2009 - 20:56

Zwemverbod voor Oolderplas; waarschuwing voor Cranenweyer

Waterschap Roer en Overmaas heeft een zwemverbod ingesteld voor de Oolderplas in Roermond in verband met de massale ontwikkeling van blauwalgen. De ontwikkeling is dusdanig dat er inmiddels behoorlijke drijflagen te zien zijn.

In Kerkrade heeft het waterschap waarschuwingsborden geplaatst bij de Cranenweyer, omdat daar blauwwier is geconstateerd.

Blauwalgen of blauwwieren zijn herkenbaar aan een groene tot blauwe kleur, waardoor het net lijkt of er verf in het water of op de oever ligt. Sommige soorten blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Dit kan bij mensen die hiermee in aanraking komen, bijvoorbeeld tijdens het zwemmen of pootje baden, leiden tot oog- en huidirritaties of maag- en darmklachten. Ook huisdieren kunnen last krijgen als zij in dit water zwemmen of ervan drinken.
Provincie:
Tag(s):