donderdag, 12. november 2009 - 21:47

Zwerfjongeren keuren eigen opvang

Amsterdam

Zwerfjongeren in Amsterdam hebben gedurende een pilotjaar zelf hun opvangvoorzieningen in de stad beoordeeld met behulp van een speciale methode: Participatie Audit voor zwerfjongeren in Amsterdam (PAJA).

Aan de hand van de bevindingen is een handboek gemaakt dat instellingen en gemeente kunnen gebruiken om voorzieningen voor zwerfjongeren in de toekomst te verbeteren.

Deze methode, waarbij zwerfjongeren de keuring uitvoeren, is een vernieuwende manier om cliënten bij hun eigen voorzieningen te betrekken.

Voor de pilot is een groep zwerfjongeren geselecteerd die optreedt als het onderzoeksteam, genaamd ‘Young Voices’. Het team is intensief getraind om zelf hun leeftijdsgenoten te enquêteren en vier instellingen te keuren waar Amsterdamse thuisloze jongeren verblijven.

Samen met medewerkers van de instellingen zijn adviezen aangedragen ter verbetering van de huidige situatie. Een van de bevindingen is dat de jongeren tegen het strenge schorsingsbeleid zijn dat instellingen voeren.

De medewerkers van de instellingen zijn het daarmee eens omdat jongeren te weinig leren door het opleggen van deze sancties.
Aan de hand van alle bevindingen is het PAJA-handboek samengesteld.

De gemeente en de verschillende instellingen in Amsterdam kunnen nu de PAJA-methode inzetten om de voorzieningen te keuren en verbeteringen in te voeren, met input van de zwerfjongeren zelf.

De Volksbond is de initiatiefnemer en bedenker van deze methodiek. Het Verwey-Jonker Instituut en het Projectenburo Amsterdam hebben deze methodiek voor PAJA verder uitgewerkt. Het project wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam. De pilotfase van de nieuw ontwikkelde PAJA-methodiek liep van oktober 2008 t/m juni 2009.
Provincie:
Tag(s):