woensdag, 21. januari 2009 - 22:01

Zwerfvuilinsecten verplaatsen zich door Assen

Assen

Op donderdag 22 en vrijdag 23 januari zal De Brink worden opgeluisterd door vijf kunstwerken in de vorm van insecten. Deze werken zijn gemaakt door leerlingen van vijf verschillende middelbare scholen in Assen. De scholen maken kans op het winnen van de Gouden Vlieg (een beeldje in brons van Aris de Bakker). De tentoonstelling over het project De Vliegende Brigade is binnenkort te zien in de ontvangsthal van het stadhuis.

Het project De Vliegende Brigade is een zogenoemd Community Art project. Dit is een vorm die ontstaat als kunstenaars in het creëren van hun kunst nauw samenwerken met specifieke groepen in de samenleving die meestal geen of beperkte toegang hebben om deel te nemen aan kunst. De Haagse kunstenaar Aris de Bakker heeft samen met ruim tachtig Asser leerlingen insecten gemaakt.

De scholen en de leerlingen hebben vanaf september met heel veel inzet, doorzettingsvermogen, plezier en enthousiasme aan dit project gewerkt. Het project is gedeeltelijk gesubsidieerd door de provincie Drenthe vanuit het Actieplan cultuurbereik. Niet alleen de deelname aan een kunst- en cultuuractiviteit is een doelstelling van het project De Vliegende Brigade. Ook de bewustwording van het effect van zwerfvuil in de directe woon- en leefomgeving van de scholieren is belangrijk.

Het gaat er hierbij om dat de leerlingen zich bewust worden van hun eigen rol en verantwoordelijkheid voor het aanzien van de stad en hun eigen woonomgeving. Aris de Bakker heeft er voor gekozen om met het thema Zwerfvuil insecten te maken. De gedachte hierachter is dat insecten de opruimers in de natuur zijn. Veel insecten zorgen voor het opruimen van afval in de natuur. Ze leggen bijvoorbeeld hun eieren erin zodat het door de larven kan worden opgegeten.

De kunstobjecten worden komende donderdag en vrijdag opgebouwd op De Brink. Vanaf medio mei gaan de beelden op reis door wijken van de stad. Ze zullen dan steeds voor een wat langere periode (ca. 6 maanden) neerstrijken in een wijk en daarna verder reizen naar een andere wijk.

Op vrijdag 6 februari gaat een jury de beelden beoordelen. Deze jury bestaat uit wethouder Alex Langius (voorzitter), kunstenaar Aris de Bakker en Saskia Boelsums (lid Provinciale adviescie. Beeldende Kunst Drenthe) Aansluitend vindt dan de uitreiking van de Gouden Vlieg plaats. Dit is van 16.00 tot 17.00 uur in de Raadszaal van het stadhuis.

Voor meer informatie over het project, www.zwerfvuilmaaktkunst.nl.
Provincie:
Tag(s):