vrijdag, 14. augustus 2009 - 13:46

Zwolle krijgt subsidie voor 100 nieuwe woningen

Zwolle

Zwolle heeft van het ministerie van VROM subsidie gekregen voor de bouw van honderd woningen. Door de subsidie kan de bouw van deze woningen nog dit jaar beginnen. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

De subsidie is bedoeld voor vier nieuwbouwprojecten in Stadshagen (in Werkeren) en één project in de Aa-landen (Beulakerwiede). Het totale subsidiebedrag is € 794.000. De rijkssubsidie wordt door de gemeente gezien als ondersteuning van de ‘Zwolse Aanpak’, het lokale maatregelenpakket om de gevolgen van de recessie in de stad te verzachten.

Stagnatie
Door de recessie is de woningmarkt sterk gestagneerd. Een gevolg is dat er veel minder nieuwe woningen worden gebouwd. Ook Zwolle ondervindt de gevolgen hiervan. In Zwolle worden jaarlijks circa 800 tot 900 nieuwe woningen gebouwd. Door de recessie valt dit aantal in 2010 sterk terug. Zwolle streeft naar een nieuwbouwproductie van 450 woningen in 2010.

Er zijn al iets meer dan 300 woningen in aanbouw, maar de genoemde vijf projecten zijn door de crisis helemaal stilgevallen. Voor deze 100 woningen is nu subsidie gekregen, zodat de bouw alsnog kan beginnen. Dit levert ook een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de bouw.

Maatregelenpakket
VROM zal in het najaar van 2009 een nieuwe subsidieronde openen voor de stimulering van woningbouwprojecten. Gekeken wordt of Zwolle dan opnieuw een aanvraag kan indienen, zodat nog meer gestagneerde projecten kunnen worden vlotgetrokken.

De subsidie van VROM past binnen de actieve aanpak van Zwolle om de woningbouw te stimuleren. Het Zwolse Concilium, de vereniging van ontwikkelaars, makelaars, corporaties en de gemeente, heeft na het uitbreken van de crisis met grote voortvarendheid een maatregelenpakket rondom de verschillende betrokken partijen ontwikkeld die bekend staat als de ‘Zwolse Aanpak’.

De kerngedachte van de Zwolse Aanpak is gezamenlijkheid en wederkerigheid. Partijen kijken per project welke maatregelen ingezet kunnen worden om het bedreigde bouwproject alsnog te van de grond te krijgen en te beginnen met de realisatie. Ook de gemeente Zwolle heeft daartoe een aantal concrete maatregelen genomen.

De grondprijzen voor 2009 zijn verlaagd en aangepast aan de veranderde economische situatie, verder verleent de gemeente Zwolle uitstel van betaling van de grond aan ontwikkelaars. De mogelijkheden voor consumenten om gebruik te maken van de starterslening zijn vergroot en via toepassing van de leegstandswet is het mogelijk om de niet-verkochte woning tijdelijk te verhuren.
Provincie:
Tag(s):