woensdag, 27. mei 2009 - 22:03

Zwolse Luchtkwaliteit in 2007 gestabiliseerd

Zwolle

Voor de belangrijkste stoffen die de kwaliteit van de lucht weergeven, stikstofoxide en fijn stof, vinden in Zwolle in 2007 nauwelijks overschrijdingen van de normen plaats. Ten opzichte van 2006 is de luchtkwaliteit in Zwolle niet verslechterd.

Dat staat in de Jaarrapportage Luchtkwaliteit 2007 die de gemeente opstelt voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De enige overschrijdingen van de norm zijn aan de Burgemeester van Roijensingel en de Ceintuurbaan. Hiervoor zijn maatregelen in ontwikkeling.

De knelpunten bij de overschrijding van de norm zijn gerelateerd aan drukke verkeersroutes. Tegen de overschrijdingen in Zwolle, de jaargemiddelde stikstofoxide-concentratie op de Ceintuurbaan en de Burgemeester van Roijensingel, worden maatregelen getroffen, zoals het verbeteren van de doorstroming van het verkeer op de Ceintuurbaan.

Dit project is gereed in 2010. Voor andere knelpunten wordt gekozen voor een gecombineerde inzet van verbeteringen van de doorstroming, schone voertuigen, het sturen van vervoerstromen over gewenste routes, het hanteren van voldoende afstand tussen bron (meestal verkeer) en ontvanger en het verbeteren van fietsverbindingen in de stad.

De maatregelen zijn opgenomen in het Luchtkwaliteitsplan van de gemeente Zwolle, dat in 2007 door de raad is vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):