dinsdag, 26. oktober 2010 - 16:17

112

Den Haag

De overheid stelt 2,85 miljoen euro beschikbaar om de veiligheid van hulpverleners te verbreden.

Kleding waarmee de vitale levensfuncties van hulpverleners op afstand kunnen worden bewaakt. Een nieuwe robot om in risicovolle situaties op te treden. Een nieuw handheldapparaat voor de detectie en identificatie van giftige stoffen. Of een hulpmiddel voor brandweerlieden om in moeilijke omstandigheden de uitgang terug te vinden. Dit zijn zomaar wat voorbeelden van nieuwe producten waar de Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid (MIA-V) naar op zoek is. Ondernemers uit alle sectoren worden opgeroepen om een voorstel te doen voor innovatieve producten die beter beschermen en de belasting voor de hulpverlener verminderen.

Voor deze 'zoektocht' is 2,85 miljoen euro beschikbaar gesteld. Er wordt gebruik gemaakt van het SBIR-principe (Small Business Innovation Research) van Agentschap NL. Het bedrag wordt verdeeld over twee fases; een haalbaarheidsonderzoek, waarvoor nu voorstellen kunnen worden ingediend, en een onderzoek- en ontwikkeltraject. Het maximale budget voor een haalbaarheidsonderzoek bedraagt 50.000 euro.

De risico's voor hulpverleners nemen toe. Innovatie kan uitkomst bieden, aldus Hans Versnel (hoofd Afdeling Operationele Voorbereiding en Bijstandteams bij de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding): We kijken bijvoorbeeld of je blusrobots kan inzetten in een tunnel, omdat uit ervaring in het buitenland blijkt dat het voor hulpverleners moeilijk is om hier naar binnen te gaan.

SBIR Fysieke bescherming

De SBIR Fysieke bescherming richt zich op de gezondheid, veiligheid en (fysieke) bescherming van professionele hulpverleners op het gebied van veiligheid, zoals politie, brandweer, militairen, ambulance- of gevangenispersoneel.

Er kunnen op vier gebieden voorstellen voor een haalbaarheidsonderzoek worden ingediend: Kleding en uitrusting, Inzetmiddelen, Shared Situational Awareness en Waarneming en oriëntatie.
De ingediende voorstellen moeten breed toepasbaar zijn binnen verschillende veiligheidsorganisaties.

Voorstellen kunnen tot en met 17:00 uur op donderdag 2 december 2010 worden ingediend bij het Agentschap.
Provincie:
Tag(s):