maandag, 18. oktober 2010 - 20:36

116 beschermde vogels in beslag genomen

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft bij een Brabantse vogelhandelaar 116 beschermde inheemse vogels in beslag genomen. Bij een controle bleek in de volière van de man in totaal 22 beschermde vogelsoorten te zitten.

De 56-jarige handelaar verklaarde de vogels gedeeltelijk in België te hebben gekocht. De overige vogels heeft hij naar eigen zeggen zelf gekweekt. Hij deed dat door in een bosperceel nestkasten op te hangen en de jonge vogels te ringen. In Nederland is het verboden om vanuit het wild gevangen vogels te houden. Alleen in gevangenschap gekweekte vogels mogen worden gehouden en verhandeld. Die moeten dan wel zijn voorzien van de juiste pootring. Bij wet is geregeld waar de ringen aan moeten voldoen; het formaat staat beschreven, maar bijvoorbeeld ook dat er op geen enkele wijze mee geknoeid mag zijn.

Totaal 150 inheemse vogels
De 116 in beslag genomen vogels hadden niet de juiste pootringen. In totaal zaten ongeveer 150 inheemse vogels in de volière. De eigenaar heeft afstand gedaan van de in beslag genomen vogels. Die zullen weer worden uitgezet in de natuur.
Provincie:
Tag(s):