dinsdag, 10. augustus 2010 - 14:48

1,3 miljoen voor projecten Veilige Publieke Taak

Den Haag

45 organisaties met een publieke taak komen dit jaar in aanmerking voor een subsidie om agressie tegen hun medewerkers te bestrijden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte dinsdag bekend 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven.

In totaal is sinds 2008 ruim vier miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld om werkgevers en werknemers met een publieke taak te ondersteunen en te stimuleren bij de bescherming van hun werknemers.

De initiatieven kunnen zijn gericht op werknemers, cliënten en de werkomgeving. Bij de toekenning van de subsidie is vooral gekeken naar innovatieve voorstellen die bijdragen aan de vermindering van het aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers. Voorbeelden zijn:
● initiatieven die de aangiftebereidheid stimuleren;
● trainingen voor werknemers;
● ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal;
● projecten om schade te verhalen op daders.

De organisaties die de subsidie ontvangen zijn actief in verschillende sectoren zoals zorg, woningbouw, OV, politie, sociale dienst, onderwijs en gemeenten. De doelstelling van het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van BZK is vermindering met 15% punt in 2011 ten opzichte van 2007.
Provincie:
Tag(s):