donderdag, 12. augustus 2010 - 14:05

2 miljoen euro extra voor noodhulp Pakistan

Den Haag

Nederland heeft 2 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor noodhulp in het door desastreuze overstromingen geteisterde Pakistan. Nederland reageert hiermee op het internationale noodhulpverzoek dat woensdag werd gepresenteerd door de VN in New York.

De Nederlandse bijdrage wordt ingezet via het Wereldvoedselprogramma (WFP). Het WFP leidt de hulpacties op het gebied van voedselvoorziening, logistiek en communicatie. Volgens WFP zullen zo'n 6 miljoen mensen de komende 3 maanden voedselhulp nodig hebben.

Met de Nederlandse bijdrage wordt WFP in staat gesteld onmiddellijk hulp te bieden in de vorm van voedselpakketten, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren, zoals zuigelingen en kinderen, vrouwen en ouderen. Het totale bedrag van het VN-noodhulpverzoek bedraagt US$460 miljoen.

Sinds 20 juli hebben hevige moessonregens de ernstigste overstromingen in Pakistan sinds mensenheugenis veroorzaakt. Het officiële dodental staat nu op 1271. Volgens de Pakistaanse overheid zijn inmiddels ongeveer 14 miljoen mensen (8% van de bevolking) getroffen.

Uit onderzoek van de Pakistaanse overheid en de VN blijkt dat de schade enorme proporties heeft aangenomen: 650.000 huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, vele scholen en klinieken zijn niet meer bruikbaar, grote delen landbouwgrond staan onder water, oogsten zijn verwoest, en voedselvoorraden zijn verloren gegaan.

Pakistan was eind 2005 ook slachtoffer van natuurgeweld toen een grote aardbeving tienduizenden slachtoffers veroorzaakte. Naast verschillende natuurrampen heeft de Pakistaanse bevolking bovendien ernstig te lijden onder het geweld van de Taliban, waarbij veel burgerslachtoffers vallen. Verschillende delen van de door overstromingen getroffen gebieden worden al jaren geteisterd door de aanwezigheid van Talibanstrijders.

Bij een grootschalig offensief in het begin van 2009 heeft het Pakistaanse leger de Taliban uit delen van Noordwest Pakistan (Khyber Pakhtunkhwa Province) verdreven. Hierbij is een grote vluchtelingenstroom ontstaan. Op het hoogtepunt van de crisis waren er ongeveer 3 miljoen ontheemden. Ruim een jaar later resteren nog ongeveer 1 miljoen ontheemden in de betrokken gebieden. Deze gebieden zijn nu deels getroffen door de overstromingen.

Charitatieve organisaties die gelieerd zijn aan terroristische organisaties zouden volgens berichten hulp bieden aan slachtoffers van de overstromingen om op deze wijze de hearts and minds te winnen. Om te voorkomen dat militanten weer voet aan de grond kunnen krijgen in deze gebieden is het van belang dat zowel de Pakistaanse overheid als de internationale gemeenschap hun betrokkenheid tonen.

Op 3 augustus stelde Nederland al 1 miljoen euro beschikbaar via het Internationale Rode Kruis. De totale Nederlandse bijdrage in respons op de overstromingsramp in Pakistan komt hiermee op 3 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):