dinsdag, 13. juli 2010 - 14:14

2 miljoen subsidie voor Schoon Water voor Mozambique

Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking stelt 2 miljoen subsidie beschikbaar voor het Friese project “Schoon Water voor Mozambique”. In het project werken Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, Vitens en het merendeel van de Friese gemeenten samen. Het project levert een bijdrage aan het schoonhouden van het drinkwater door onder andere toiletten te bouwen op scholen in stadswijken waar drinkwaterputten zijn. Onderdeel ervan is een voorlichtingsprogramma voor scholieren gericht op het voorkomen van ziekten.
4 steden

Het gaat om de steden Xai Xai, Chokwe, Inhambane en Maxixe in Mozambique. Mozambique is gekozen vanwege de enorme achterstand op het gebied van sanitatie en de behoefte aan ondersteuning hierbij. Een belangrijk onderdeel van het project is de kennisoverdracht aan de gemeenten in Mozambique. In Nederland is juist op het lokalel niveau van gemeenten en waterschappen veel kennis aanwezig op het gebied van vuilwaterbehandeling, riolering, wijkbeheer en vuilnisbeheer.

Schoon water voor 50 miljoen mensen
De kracht van dit project ligt in de samenwerking tussen de diverse Friese waterpartners om samen de milleniumdoelen van het huidige kabinet daadwerkelijk dichterbij te brengen: voor 2015 50 miljoen mensen voorzien van goed drinkwater en sanitair. Het beleid is erop gericht dat lokale zelfstandige organisaties hiervoor kunnen zorgen en daarbij financieel op eigen benen kunnen staan.

Voor meer informatie over het project “Schoon Water voor Mozambique” kunt u ook de website www.schoonwatervoormozambique.nl raadplegen.
Provincie:
Tag(s):