dinsdag, 28. september 2010 - 11:39

20% Minder busvervoer in Noord-Holland

Haarlem

Provincie Noord-Holland wil vanaf 2011 enorm bezuinigen op het openbaar vervoer. De plannen leiden tot 20% minder busvervoer en zullen dus grote gevolgen hebben voor de mobiliteit van de Noord-Hollanders.

Tegelijk wil de provincie wel investeren in wegen. ROVER is woedend en vindt dat de provincie OV-reizigers de rug toekeert. De reizigersvereniging stuurt een brandbrief naar de provincie en start een petitie op de website www.reizigersprotest.nl. ROVER wordt hierbij gesteund door verschillende regionale organisaties die zich willen inzetten voor het behoud van het OV.

Noord-Holland wil vanaf 2011 EUR 65 miljoen bezuinigen, 1/6 van dit totale bedrag moet worden verdiend door het openbaar vervoer binnen de provincie sterk in te krimpen. De gevolgen zijn verstrekkend: volgens de plannen wordt het fijnmazig OV-net teruggebracht naar een grofmazig net met slechts beperkt busvervoer op werkdagen na 21:00 uur en in de weekenden. Op het aantal diensturen wordt 20% bezuinigd en voor Het Gooi wordt nog eens 6% bezuinigd op het omstreden dienstregelingvoorstel. Voor veel reizigers zal het openbaar vervoer daarom aanzienlijk slechter worden.
Provincie:
Tag(s):