dinsdag, 14. december 2010 - 21:09

3,1 miljoen extra voor bodemsanering in Drenthe

Regio

Provincie Drenthe krijgt € 3,1 miljoen extra van het Rijk voor
bodemsaneringsprojecten. De uitvoering van het saneringsprogramma 2010-2014 stond onder druk vanwege onvoldoende financiële middelen. De provincie heeft daarom bij het Rijk aangeklopt voor extra geld. Gedeputeerde Tanja Klip- Martin is tevreden met het resultaat. “Met de aanvullende middelen komt de aanpak van de terreinen van Van Wijk en Boerma in Tynaarlo en CPC in Coevorden een stap dichterbij,” licht de milieugedeputeerde toe.

GS heeft in mei 2010 het meerjarenuitvoeringsprogramma bodemsanering (voorlopig) vastgesteld. Het programma vloeit voort uit landelijke afspraken in het Bodemconvenant. In dat convenant is afgesproken de spoedlocaties voor 2015 aan te pakken of beheersbaar te maken.

Spoedlocaties zijn bodemverontreinigingen waar sprake is van risico’s voor mens en/of milieu. De kosten voor de provincie verbonden aan de uitvoering van het programma zijn geraamd op ruim € 12 miljoen. Uitvoering van het programma zou leiden tot een forse overschrijding van het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Voor de bodemopgave in Drenthe is in totaal € 6 miljoen beschikbaar gesteld. GS heeft zich
met de (voorlopige) vaststelling van het programma al bereid verklaard om eventuele tekorten voor te financieren. Daardoor heeft de uitvoering van het programma nog geen vertraging opgelopen.
Provincie:
Tag(s):