vrijdag, 9. juli 2010 - 15:31

53,5 miljoen euro naar verkeersveiligheid rijkswegen

Den Haag

Het kabinet heeft vrijdag op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat 53,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor fysieke maatregelen om de veiligheid op snelwegen en rijks-N-wegen te verbeteren.

720 doden
In 2009 vielen 720 dodelijke slachtoffers in het verkeer, waarvan 103 op rijkswegen. Het kabinet heeft de ambitie om het aantal verkeersdoden verder terug te dringen tot maximaal 500 in 2020. Ook op de relatief veilige rijkswegen kan met eenvoudige fysieke maatregelen een effectieve bijdrage worden geleverd aan het verder terugdringen van het verkeersslachtoffers.

Rotondes
Het gaat om maatregelen die snel zijn te realiseren zoals het herinrichten van zij- en middenbermen, aanleg van rotondes en het aanpassen van kruisingen. Deze aanpassingen vinden plaats op die snelwegen en rijks-N-wegen waar het meeste effect ten aanzien van de verbetering van de verkeersveiligheid is te behalen. De locaties worden op basis van nader onderzoek dit najaar definitief bekend.

Vervolgens vindt de aanbesteding plaats in afzonderlijke delen waardoor het in lijn met het gedachtegoed van de Crisis- en Herstelwet aantrekkelijker wordt voor kleinere bouwbedrijven om in te schrijven. In de periode 2012-2014 vinden dan de werkzaamheden plaats.

De overheid en maatschappelijke organisaties zetten zich gezamenlijk in om het verkeer zo veilig mogelijk te maken. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid beschrijft daarvoor maatregelen op het gebied van gedrag, voertuig en infrastructuur. Voor infrastructuur gaat het om alle wegbeheerders: gemeentelijke, provinciale, waterschaps- en rijkswegen.

Het kabinet stelt nu 53,5 miljoen euro uit het Fonds Economische Structuurversterking beschikbaar voor de verbetering van de verkeersveiligheid op rijkswegen. Hiermee geeft het kabinet op kosteneffectieve wijze invulling aan haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder van het rijkswegennet.
Provincie:
Tag(s):