woensdag, 18. augustus 2010 - 15:15

58 ideeën voor omgewaaide bomen Hengelo

Hengelo

Maak van de omgevallen bomen bankjes, kano’s, totempalen of gebruik ze om paddenstoelen op te kweken. Dat zijn een aantal van de 58 ideeën die inwoners van Hengelo hebben ingediend als nieuwe bestemming voor omgewaaide bomen.

Bij de windhoos op maandag 12 juli zijn in en rond Hengelo ongeveer 250 bomen omgewaaid en 250 beschadigde bomen vanwege de veiligheid omgezaagd. Gemeente Hengelo vroeg haar inwoners een leuk idee in te dienen voor een bestemming van een aantal van die bomen.

De gemeente heeft veel leuke ideeën binnen gekregen. Per stadsdeel gaat de gemeente in ieder geval drie ideeën uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn bankjes, een picknicksetje in Klein Driene en het uitzagen van een uil van hout voor het Vogelkwartier. Alle voorstellen zijn beoordeeld op originaliteit, mogelijkheid tot uitvoering en de relatie met de andere ingediende voorstellen.

Een aantal ideeën zijn niet zo makkelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld door extra kosten. Ook moest er rekening worden gehouden met wet- en regelgeving rondom veiligheid, wanneer boomstammen bijvoorbeeld als speeltoestel of kunstwerk worden gebruikt. Sommige voorstellen zijn door meerdere bewoners uit verschillende stadsdelen ingediend. Zoals het maken van bankjes of tafels.

Weusthagbos en Vikkerhoekbos
De gemeente gaat zelf ook de omgevallen en omgezaagde bomen gebruiken. Een aantal bomen wordt gebruikt in het Weusthagbos en in het Vikkerhoekbos en als afscheiding langs het knuppelpad in Slangenbeek. Onbruikbare bomen worden versnipperd of verzaagd tot brandhout. De gemeente wil de omgevallen bomen gaan vervangen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend

Vervolg
Alle inzenders van ideeën hebben gisteren per mail te horen gekregen of hun idee wordt uitgevoerd of niet. Direct omwonenden van de ideeën per stadsdeel krijgen een brief waarin de gemeente vraagt of ze bezwaar hebben tegen de uitvoering. Als er geen bezwaren zijn voert de gemeente de ideeën voor 1 november uit. Behalve de ideeën die de gemeente per stadsdeel gaat uitvoeren, zijn er ook 11 ideeën ingediend die niet stadsdeel gerelateerd zijn, maar wel de moeite waard zijn.

De gemeente bekijkt intern of deze ideeën uitvoerbaar zijn. Daarna vragen we de indieners van de ideeën te onderzoeken of er in de buurt voldoende steun voor het idee is. Daarover valt in het najaar een besluit. Basisscholen in Hengelo krijgen volgende week een verzoek om ook een idee in te dienen. Dat kon niet eerder vanwege de schoolvakantie.
Provincie:
Tag(s):