dinsdag, 23. november 2010 - 21:38

70% landbouwvoertuigen voldoet niet aan wettelijke eisen

De politie Fryslân heeft in het afgelopen voorjaar en najaar wederom toezicht op het landbouwverkeer gehouden. Dit is een vervolg op de intensievere controles die de laatste jaren worden uitgevoerd. De ervaring leert dat ongeveer 70 % van de landbouwvoertuigen niet voldeden aan de inrichtingseisen, voertuigeisen en/of gebruikers eisen.

Bij de ongevallen met landbouwvoertuigen is het niet voldoen aan de eisen die aan het landbouwverkeer gesteld zijn, vaak mede oorzaak van het ongeval. Dan gaat het om gebreken aan; de verlichting, uitstekende delen, kapotte of ontbrekende spiegels, te brede lading of afvallende lading.
Provincie:
Tag(s):