maandag, 30. augustus 2010 - 17:09

Aanleg CO2-netwerk in Zuidplaspolder gestart

Waddinxveen

Minister Tineke Huizinga van Ruimte en Milieu heeft maandag in Waddinxveen het startsein gegeven voor het doortrekken van de OCAP-leiding naar de Zuidplaspolder. ‘Deze leiding moet CO2 uit de bio-ethanolfabriek Abengoa in Rotterdam aanleveren bij 40 glastuinbouwers in de Zuidplaspolder’, meldt het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) maandag.

Als het tuinbouwgebied in de Zuidplas verder wordt ontwikkeld, zullen ook nieuwe tuinders CO2 kunnen afnemen. De CO2 bevordert de groei van hun gewassen. Het project levert een besparing op van zo'n 25 miljoen kubieke meter aardgas per jaar - ongeveer even veel als 16.000 huishoudens. De besparing van CO2 die daarmee wordt gerealiseerd bedraagt 45 kiloton per jaar.

Dit past goed bij de ambitie van de Zuidplaspolder om in 2020 een CO2-neutrale energievoorziening te realiseren. Inmiddels levert OCAP - waarin onder andere bouwer VolkerWessels en Linde Gas participeren - ruim 300 kiloton CO2 per jaar aan 500 glastuinbouwbedrijven in de Randstad. De milieuwinst ontstaat doordat tuinders zelf geen fossiele brandstoffen meer hoeven te stoken om CO2 te produceren, maar CO2 gebruiken die vrijkomt bij Shell Pernis en Abengoa.

Kansen voor tuinders
Minister Huizinga gaf het startsein voor de aanleg van het CO2-netwerk door op een historische truck de binnentuin van rozenkwekerij Marjoland binnen te rijden. In gezelschap van vertegenwoordigers van OCAP, VolkerWessels, Linde Gas Benelux, LTO Glaskracht, tuinders, de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen en provincie onderstreepte de minister het belang van de verduurzaming van de Nederlandse tuinbouw.

"Dit CO2-netwerk is een prachtig groen en innovatief project en een voorbeeld voor de rest van ons land. Het is goed voor tuinders, goed voor de economie en goed voor het milieu. Het is ook een stap op weg naar een volledig duurzame, zeer innovatieve en economisch sterke glastuinbouw", aldus Huizinga.

Ambitieuze plannen
Vorig jaar stelde het kabinet 24 miljoen euro beschikbaar voor de duurzame en klimaatbestendige inrichting van de Zuidplaspolder tussen Rotterdam, Gouda en Zoetermeer. Het voor de Ocap-leiding bestemde deel is onder het voorbehoud van goedkeuring uit Brussel die dit najaar verwacht wordt. De bedoeling is om tussen 2010 en 2020 7.000 woningen te realiseren in een landelijk en dorps woonmilieu.

Verder wordt 400 hectare bestemd voor (natte) natuur en waterberging en 200 hectare voorzien voor nieuwe glastuinbouw. In combinatie met de nodige verbetering van de bereikbaarheid, draagt de Zuidplaspolder straks sterk bij aan de concurrentiekracht van de Randstad. De Zuidplaspolder moet uitgroeien tot een icoon van duurzaamheid.

Zo komen er voorbeeldprojecten rond zowel klimaatbestendigheid (paalwoningen, wegen als compartimenteringdijken, in hoogte verstelbare vloeren), als klimaatneutraliteit (isolatie, benutting van zon, wind en omgevingswarmte). Bijzonder is ook het indrukwekkende programma om de CO2-uitstoot van de glastuinbouw te verminderen en het watergebruik te verduurzamen.

Duurzaamheid centraal
In de Zuidplaspolder zijn veel tuinders gevestigd. Op het moment dat zij hun kassen kunnen voorzien van CO2 uit het Rotterdamse Rijnmondgebied zijn tuinders niet langer aangewezen op het stoken van een aardgasketel voor het produceren van CO2 en warmte. Dit maakt de weg vrij voor de overstap naar een meer duurzame energievoorziening. Door de tuinders bovendien in een `energieweb' te koppelen aan woonwijken, kunnen ze warmte en energie uitwisselen met bewoners.

Het is de ambitie om het aandeel duurzame energie te laten stijgen naar 40 procent, het tienvoudige van wat in de glastuinbouwsector gebruikelijk is. De beoogde reductie in CO2-uitstoot bedraagt 45.000 ton per jaar, daarmee ligt de uitstoot de helft lager dan normaal.

In Waddinxveen en Zuidplas gaan tuinders, gemeenten en het hoogheemraadschap een gesloten watersysteem realiseren, waarbij bijvoorbeeld afvalwater wordt gezuiverd en in de bodem wordt opgeslagen. Deze reductie in watergebruik van 100 procent maakt zowel het oppompen van grondwater als de aanleg van een riolering overbodig.
Provincie:
Tag(s):