woensdag, 30. juni 2010 - 20:35

Aanleg Kempisch Bedrijvenpark mag grotendeels worden voortgezet

Bladel

De gemeente Bladel mag in een gebied tussen Hapert en Duizel een regionaal bedrijventerrein aanleggen met een nieuwe aansluiting naar de A67. Verder mag de provinciale weg N284 worden omgelegd en een motorcrossterrein ten zuiden van Hapert worden uitgebreid.

Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maandag 30 juni bepaald in een zaak die was aangespannen door de Brabantse Milieufederatie, de stichting Lunet en een aantal inwoners uit Hapert.

Tegen het bestemmingsplan 'Kempisch Bedrijvenpark 2008' dat deze ontwikkelingen mogelijk maakt, bestonden veel bezwaren, maar de Raad van State heeft die voor een groot deel afgewezen. De Raad van State plaatste wél kritische kanttekeningen bij het onderzoek van de gemeenteraad naar de luchtkwaliteit.

Dat was naar het oordeel van de hoogste bestuursrechter niet volledig en reden om een deel van het bestemmingsplan te vernietigen. Nadat echter aanvullend onderzoek was gedaan naar de luchtkwaliteit in het gebied, heeft de Raad van State geoordeeld dat 'de gevolgen van het plan in stand konden blijven'. Daarbij heeft de Raad van State in aanmerking genomen dat volgens het nieuwe onderzoek de luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden.

Eén deel van het bestemmingsplan kan voorlopig niet worden uitgevoerd. Het gaat om een deel van het bedrijventerrein dat binnen een straal van 300 meter ligt van een zorginstelling aan De Donksbergen in Duizel. De exploitant van de zorginstelling, de Stichting Lunet, vreest voor overlast van de bedrijven, omdat die naar haar mening op te korte afstand van de zorginstelling kunnen worden gevestigd.

Vanwege de hinder die deze bedrijven kunnen veroorzaken, wordt een afstand van 300 meter aanbevolen. Naar het oordeel van de Raad van State heeft de gemeenteraad niet goed gemotiveerd waarom de afstand van 200 meter die het plan aanhoudt tot de zorginstelling, in dit geval toereikend is.

Het bestemmingsplan 'Kempisch Bedrijvenpark 2008' omvat in totaal een gebied van ongeveer 175 hectare tussen de kernen Hapert en Duizel. Het plan maakt de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein van ongeveer 75 hectare mogelijk, de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A67 en de omlegging van de provinciale weg N284.

Om ruimte te maken voor deze ontwikkelingen moest het bestaande motorcrossterrein 'De Pan' worden opgeheven. Ter compensatie wordt het motorcrossterrein 'De Ketelberg' ten zuiden van Hapert uitgebreid. Het oostelijk deel van dit terrein ligt binnen de gemeente Eersel.
Provincie:
Tag(s):