dinsdag, 23. maart 2010 - 20:57

Aanleg sportcomplex in Ovezande van start

Borsele

De tennis- en voetbalverenigingen in Ovezande kunnen na de zomervakantie gebruik maken van het nieuwe sportcomplex.

De Raad van State wees op maandag 22 maart het verzoek om voorlopige voorziening af. Het verzoek was om de gemeente te verbieden de windsingel (bomen en struiken die de wind tegenhouden, red.) te kappen. Een inwoner had het verzoek ingediend, omdat hij van mening is dat vleermuizen zich in de windsingel huisvesten en er jagen. Daarnaast is er volgens de appellant geen behoefte aan vijftien woningen.

De gemeente heeft toegezegd de betreffende windsingel niet te kappen en te herplanten, voordat de uitspraak in de bodemprocedure bekend is. Ook start de gemeente voorlopig niet met de woningbouw. “Deze toezeggingen hebben echter geen gevolgen voor het aanleggen van het sportcomplex”, legt wethouder Marga Vermue uit. “Er was al gestart met de aanleg van de sportvelden. Gisteren zijn we begonnen met het aanleggen van het sportgebouw. We verwachten dat het complex na de zomervakantie gereed is.”

Het sportcomplex bestaat uit een speel- en een trainingsveld voor de voetbalvereniging, drie tennisbanen en een oefenkooi voor de tennisvereniging, een kantine, kleedruimtes voor de voetbal- en tennisvereniging, bestuursruimte, bergruimte voor de verenigingen en jeugdsoos De Klomp en parkeergelegenheid. De tennisvereniging verwacht 1 april gebruik te kunnen maken van de tennisvelden. De voetbalvereniging start naar verwachting in het nieuwe seizoen op de voetbalvelden.

Het bestemmingsplan ‘Ovezande, gedeelte woningbouwlocatie-sportcomplex Nieuwstraat’ is op 17 september 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. In Ovezande komen vijftien vrijstaande woningen en een sportcomplex. Twee inwoners hadden een beroepschrift ingediend. Eén beroepschrift is na overleg met de gemeente ingetrokken. Op 3 maart werd bij de Raad van State het verzoek tot voorlopige voorziening behandeld.
Provincie:
Tag(s):