woensdag, 3. maart 2010 - 15:17

Aanleg trace A74 stap dichterbij

Den Haag

Rijkswaterstaat heeft de werkzaamheden voor de aanleg van de A74 gegund aan Dura Vermeer in Zoetermeer. Volgens minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat is deze snelle aanbesteding een goed voorbeeld van de crisis te lijf gaan.

'Bouwen zodra dat kan is het motto. Op 2 december vorig jaar tekende ik samen met de minister van VROM het Ontwerptracébesluit en in de 2e helft van dit jaar stellen wij het Tracébesluit definitief vast. Daarna kan de aannemer meteen gaan bouwen.'
Provincie:
Tag(s):