donderdag, 18. maart 2010 - 13:00

Aanpak schoolverzuim begint vruchten af te werpen

Den Haag

Het afgelopen jaar zijn successen geboekt in de brede aanpak tegen schooluitval. Dat laat staatssecretaris Van Bijsterveldt vandaag, op de Dag van de Leerplicht, weten in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij de voortgang meldt van een aantal maatregelen om het verzuim en uitval van leerlingen terug te brengen.

De aanpak tegen spijbelen werpt zijn vruchten af. Het Digitaal Verzuimloket is landelijk ingevoerd, de leerplichtfunctie van gemeenten is verbeterd en de Leerplichtwet wordt effectiever gehandhaafd. Bovendien werken alle betrokken partijen steeds beter samen in de strijd tegen schooluitval. Dit alles resulteert in een beter verzuimbeleid op scholen en levert een goede verzuimregistratie op.

Daarnaast krijgen middelbare scholen en mbo-instellingen structureel extra geld om te voorkomen dat leerlingen voortijdig de schoolbanken verlaten. Tot op heden ontvingen scholen 2.000 euro per schooluitvaller minder. Dat bedrag wordt verhoogd naar 2.500 euro.

'We hebben nu een scherpere foto van schoolverzuim. Scholen en gemeenten zijn zich steeds bewuster van het belang van een goede spijbelaanpak en dat geeft gelegenheid gericht actie te ondernemen', aldus de staatssecretaris.
Provincie:
Tag(s):