maandag, 13. december 2010 - 9:14 Update: 08-07-2014 1:01

ABN AMRO krijgt boete van AFM

Amsterdam

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) een bestuurlijke boete opgelegd van € 30.000 voor niet-passend advies bij het aangaan van een kredietbeschermingsverzekering in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 juli 2009.

Het ging hier om verzekeringen die de consument dekking biedt tegen een inkomensterugval in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Ze moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies. Op die manier handelen ze in het belang van de klant.

De AFM onderzocht in totaal zestien dossiers uit de periode 1 januari 2009 tot 15 september 2009. ABN AMRO heeft in acht van de onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen met betrekking tot de financiële positie en de risicobereidheid van consumenten. ABN AMRO heeft daardoor haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren.

Daarnaast heeft ABN AMRO in twee van de onderzochte dossiers het geadviseerde verzekerde bedrag van de af te sluiten overlijdensrisicoverzekering onvoldoende gebaseerd op de wel ingewonnen informatie over de financiële positie of de risicobereidheid van de consument. Naar het oordeel van de AFM heeft ABN AMRO hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Categorie:
Tag(s):