woensdag, 17. maart 2010 - 21:33

Acties door heel Nederland op de Dag van de Leerplicht

Meppel

Tijdens de Dag van de Leerplicht, donderdag 18 maart staan leerlingen, ouders en leerkrachten stil bij het feit dat kinderen in Nederland het recht hebben om zich te ontwikkelen en een diploma te halen.

School? Bekijk ’t … eens anders! Naar school gaan is niet alleen een plicht maar vooral ook erg leuk. Om zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten op het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs hiervan bewust te maken, organiseren gemeenten en scholen allerlei acties. Van klein en intiem tot groots en meeslepend. Iedere gemeente vult de dag naar eigen inzicht in.

De afgelopen maanden hebben de scholen in de regio Zuidwest Drenthe onder leiding van het Bureau Recht op Leren gezamenlijk een verzuimprotocol opgesteld. Wethouder Van Dijk overhandigt het nieuwe verzuimprotocol aan het Drenthe College in Meppel en geeft hiermee het startschot voor de opening van de Dag van de Leerplicht voor de gemeente Meppel.

“We hebben ervaren dat jongeren behoefte hebben aan duidelijkheid en afspraken. Daarnaast weten we dat regelmatig verzuim of ziekte signalen zijn die kunnen leiden naar achterliggende problematiek of voortijdig schoolverlaten. Het verzuimprotocol is helder en wij verwachtten hiermee dat de scholen sneller acties in zetten ter voorkoming van verzuim, achterstand en/of voortijdig schoolverlaten”, geeft mevrouw Bernadette Klamer, leerplichtambtenaar van het Bureau Recht op Leren aan. Ook de overige roc’s en de scholen van het voortgezet onderwijs worden op 18 maart bezocht door een leerplichtambtenaar of trajectbegeleider.

De landelijke Dag van de Leerplicht vindt dit jaar voor de zevende keer plaats en wordt georganiseerd door het Bureau Recht op Leren. Het Bureau Recht op Leren wil jongeren, ouders en leerkrachten helpen om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Bureau Recht op Leren is een samenwerkingsverband van de gemeenten de Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld.

De huidige Leerplichtwet schrijft voor dat alle kinderen vanaf hun vijfde jaar tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden volledig leerplichtig zijn. Na deze volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun achttiende verjaardag een onderwijsprogramma moeten volgen, tenzij de jongere een startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo2-diploma. De kwalificatieplicht is ingevoerd om jongeren die star kwalificatie te laten halen en schooluitval tegen te gaan.
Provincie:
Tag(s):