maandag, 13. december 2010 - 14:55

Adopties uit Haïti tijdelijk opgeschort

Den Haag

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft besloten de interlandelijke adopties uit Haiti tijdelijk op te schorten. 'Aanleiding voor dit besluit is de huidige situatie op Haïti', meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag.

Door de beperkte capaciteit van de Haïtiaanse overheid kan een zorgvuldige adoptieprocedure op dit moment niet worden gewaarborgd.

Dat staat in een brief die staatssecretaris Teeven vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Interlandelijke adopties uit Haïti moeten voldoen aan de uitgangspunten van het Haagse Adoptieverdrag en de Nederlandse wet- en regelgeving.

Gelet op de tegenstrijdige berichten over het functioneren van de bevoegde autoriteiten en de risico’s van corruptie en kinderhandel zoals aangegeven in rapporten van Unicef en het International Social Service heeft de staatssecretaris besloten de adopties op te schorten. Eerder kwamen andere landen als Frankrijk en Belgie tot dezelfde beslissing.

Kort na de aardbeving op Haïti in januari is besloten tot de toelating van 109 Haïtiaanse adoptiekinderen tot Nederland. De kinderen zaten al in lopende adoptieprocedures naar Nederland. Op de lijst van 109 kinderen waren ook drie vermiste kinderen opgenomen van wie later is vastgesteld dat zij samen met hun Nederlandse adoptiefouders om het leven zijn gekomen.

Daarnaast zijn er op het laatste moment twee kinderen uit het kindertehuis op Haïti opgehaald door hun biologische moeder en is er één kind toegevoegd aan de lijst. Zo zijn er uiteindelijk 105 kinderen naar Nederland gekomen. Daarna hebben er geen bemiddelingen meer plaatsgevonden.

In maart 2011 zal een Nederlandse ambtelijke delegatie een bezoek brengen aan Haïti. Op basis van de bevindingen van deze delegatie zal de beslissing tot tijdelijke opschorting van interlandelijke adopties worden heroverwogen. Hoewel het besluit gevolgen heeft voor aspirant-adoptiefouders die uit Haiti willen adopteren, benadrukt de staatsecretaris dat bij interlandelijke adoptie het belang en de bescherming van het kind voorop staat.
Provincie:
Tag(s):