dinsdag, 26. oktober 2010 - 17:22

Advies over toekomstmogelijkheden Museum voor Zuid- en Noord-Beveland

Goes

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland heeft een advies aangenomen over de toekomstmogelijkheden van het Historisch Museum de Bevelanden en het Fruitteeltmuseum.

Dit advies is geformuleerd door de ambtelijke projectgroep die in september de opdracht van het Algemeen Bestuur kreeg om de kansen voor de musea, in het licht van de naderende bezuinigingen, te onderzoeken.

Hoewel niet unaniem, is het advies, afgelopen donderdag aangenomen tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Dit betekent overigens wel dat de colleges en gemeenteraden hierover nog een besluit moeten nemen, voordat de voorgestelde maatregelen eventueel tot uitvoering worden gebracht.

Het toekomstmodel bestaat uit verschillende bouwstenen die gebaseerd zijn op de drie kerntaken:

Uitgangspunt ten aanzien van de collectietaak is dat de Bevelandse gemeenten deze gezamenlijk ondersteunen. Het huidige depot van het HMDB is tijdelijk en niet geschikt. Hiervoor moet een andere oplossing worden gezocht. Deze oplossing ligt deels in het huren van depotruimte bij de Covra, deels in een andere beperkte depotruimte in Goes.

Het Fruitteeltmuseum ondervindt weinig verandering. Dit museum blijft bestaan in de huidige vorm en in de bestaande huisvesting. De huisvesting van het HMDB in de Singelstraat vraagt een forse investering i.v.m. klimaatbeheersing en beveiliging, terwijl dit geen optimalisatie garandeert. De aangegeven oplossing ligt in het beter profileren, specialiseren en het splitsen van de collectie. De stadscollectie zal een eigen plaats krijgen in het centrum van Goes, waarbij gedacht wordt aan het oude stadhuis. Daarnaast zal het HMDB zich specialiseren in streekdrachten en textiel. Voor huisvesting van dit laatste wordt geadviseerd te kiezen voor de stationslocatie van de Stoomtrein Goes – Borsele in Goes. Dit biedt kansen op een levendig museum met presentaties, wisselexposities, demonstraties en dergelijke: een ‘beleving’ van het verleden.

De kennistaak omvat een Erfgoed- en Kenniscentrum waarin de informatie, educatie en communicatieondersteuning is opgenomen. Hierbij wordt gedacht aan een koppeling met de stadscollectie.

Door te kiezen voor andere huisvesting en specialisatie is het mogelijk om een financiële besparing te realiseren. De GR wordt omgevormd naar een stichting met een actief stichtingsbestuur.

Het Algemeen Bestuur ziet in dit advies een positief uitgangspunt voor het toekomstige stichtingsbestuur. Het biedt perspectief voor aantrekkelijke musea met voldoende bezoekersaantallen en een stabiele, beheersbare financiële basis voor de lange termijn. Ook ziet het bestuur de mogelijkheid om samen verantwoord invulling te geven aan taken op het gebied van het Cultureel Erfgoed van de Bevelanden.

De Vrienden van het Museum, het personeel en de vrijwilligers zijn tijdens aparte bijeenkomsten geïnformeerd over het advies.
Provincie:
Tag(s):