maandag, 13. december 2010 - 9:56 Update: 08-07-2014 1:01

Afkoelen redt levens

Nijmegen

In de meeste Nederlandse ziekenhuizen wordt de lichaamstemperatuur van gereanimeerde patiënten zo snel mogelijk afgekoeld naar 32 tot 34 graden.

Deze behandeling is gebaseerd op de gunstige resultaten in onderzoek bij ongeveer driehonderdvijftig patiënten wereldwijd. Peter Pickkers, hoogleraar Intensive Care aan de Radboud Universiteit, toont na een groot onderzoek bij meer dan vijfduizend patiënten aan dat koeling de overlevingskans van deze patiënten inderdaad vergroot. De daling van de lichaamstemperatuur zorgt ervoor dat van elke honderd patiënten er zes tot zeven minder overlijden.

Patiënten die succesvol worden gereanimeerd, komen terecht op de Intensive Care (IC). De afgelopen tien jaar zijn steeds meer IC's ertoe overgegaan om de lichaamstemperatuur van deze patiënten meteen na de opname te verlagen naar 32 tot 34 graden Celsius. Die aanpak is gebaseerd op twee relatief kleine internationale studies, die laten zien dat bij gekoelde patiënten minder neurologische schade ontstaat en gekoelde patiënten ook betere overlevingskansen hebben.

Grote studie geeft meer zekerheid
Peter Pickkers, hoogleraar Intensive Care in het UMC St Radboud: "Toch is het een beetje riskant om zo'n ingrijpende verandering van de behandelwijze te baseren op onderzoek bij in totaal slechts driehonderdvijftig patiënten. Daarom hebben we met gegevens van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) - een databank die de gegevens van IC-patiënten in Nederland verzamelt - de effecten van koeling nog eens op een veel grotere schaal onderzocht."

De afgelopen tien jaar (1999-2009) registreerde NICE bijna 14.000 reanimatiepatiënten die op de IC werden opgenomen. Ruim 5000 van deze patiënten voldeden aan de criteria voor het onderzoek. Pickkers: "Omdat koeling niet op alle IC's tegelijkertijd werd ingevoerd, werden ruim 1500 patiënten níet en ruim 3500 patiënten wél gekoeld. De gegevens laten zien dat de lichaamstemperatuur binnen 24 uur naar 33 graden daalt. Kortom, het lukt om de patiënten af te koelen. Maar veel belangrijker: het koelen vergroot de overlevingskans. Zonder koeling overlijdt 72 procent van de patiënten, met koeling daalt dit percentage tot bijna 65 procent. Op honderd patiënten redt koeling dus zes tot zeven levens. Met deze resultaten is het achterwege laten van koelen na een reanimatie niet meer te rechtvaardigen."
Categorie:
Tag(s):