zaterdag, 24. juli 2010 - 17:52

Afsluitende avond Vierdaagsefeesten

Nijmegen

Op de slotavond van de Vierdaagsefeesten was het erg druk in de stad. Vanaf ongeveer 21.00 uur stroomden vooral het Koningsplein en de Molenstraat vol met publiek.

Meerdere keren zijn lichtkranten aangezet om het publiek te bewegen een andere locatie te kiezen in verband met de grote drukte. De sfeer was overwegend goed, maar de politie had de handen vol aan de vele vechtpartijtjes. Op meerdere plaatsen in het centrum moesten politieagenten een aantal keren snel optreden door aanhoudingen te verrichten om de vechtpartijtjes in de kiem te smoren. Er waren meer aanhoudingen dan de voorgaande avonden, 31 in totaal.

Om 22.00 uur gingen voor het eerst deze vrijdagavond de lichtkranten aan, dit was op het Koningsplein. Het publiek reageerde hier goed op, het werd daar iets minder druk. Rond 23.15 uur moesten de lichtkranten op die locatie nog een keer worden aangezet toen er wederom een grote toeloop aan publiek was. Ook in het Hunnerpark werd het op een gegeven moment te druk, om 22.45 uur werden de bezoekers hier met hulp van de lichtkranten op geattendeerd.

De politie verstuurde omstreeks 21.00 uur een SMS-Alert in de Nijmeegse binnenstad in verband een vermissing van een 24-jarige inwoner van Doetinchem. De man zou in verwarde toestand verkeren. Aangesloten burgers, horecaondernemers, buschauffeurs en uiteraard agenten werd gevraagd om mee uit te kijken naar de man. Later op de avond werd de 24-jarige ongedeerd aangetroffen in de stad. Er is een afloop sms-bericht verstuurd.

Er waren vrijdagavond meer aanhoudingen dan tijdens andere avonden deze week. Er werd een paar keer melding gemaakt van (kleine) vechtpartijtjes, onder andere bij het Hunnerpark, Joris Ivensplein, Hunnerpark en Kelfkensbos. De politie greep in en verrichte op al deze locaties meerdere aanhoudingen in verband met openlijke geweldplegingen. Vannacht zijn meerdere verdachten door de recherche verhoord, zaterdag wordt dit voortgezet.

Eerder op de avond was er een aanhouding in het Kronenburgerpark wegens niet voldoen aan bevel of vordering en een aanhouding voor mishandeling in het Hunnerpark.

Net als voorgaande avonden zijn ook deze afsluitende avond diverse personen bekeurd voor wildplassen. Dit gebeurde onder andere op de Grotestraat/Muchterstraat en bij de Scholenhof. Gemiddeld vielen er zo’n 20 bekeuringen per avond voor wildplassen.

De vierdaagse feesten en marsen kenmerken zich doordat zowel militairen als gewone lopers en feestgangers deelnemen. De politie werkt daarom al jaren samen met de Koninklijke Marechaussee. Deze waardevolle aanwezigheid zowel op straat als in de afhandeling van incidenten bewees zich weer vrijdagnacht na een incident tussen enkele (stappende) militairen. Na een mishandeling zijn zowel het slachtoffer als de verdachte overgedragen aan de KMAR.

De samenwerking met de verschillende partners zoals de gemeente Nijmegen, stichting 4Daagse, horeca, GG&GD, brandweer en het Veiligheidsoverleg is ook dit jaar weer constructief verlopen en als positief ervaren.

Alcoholcontrole bij Lent
Op deze laatste avond hield het team Verkeershandhaving samen met de collega’s van het Korps Landelijke Politiediensten op één plek een grootschalige controle, die was staduitwaarts op de Prins Mauritssingel bij Lent. Om 22.00 uur hadden de agenten de controlelocatie opgebouwd en werden de eerste bestuurders staande gehouden voor een blaastest. Voor middernacht waren er vier bestuurders die boven de wettelijk strafbare limiet uitkwamen op de ademanalyse. Voor de gelegenheid had de politie twee speciale alcoholbussen neergezet, zodat ter plekke zaken volledig konden worden afgehandeld.
De controle duurde tot 5 uur; in totaal werkten 1280 automobilisten mee aan een blaastest. 31 bestuurders zaten met teveel alcohol op achter het stuur, tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Onder de overtreders waren 10 beginnend bestuurders en zijn daarvan 2 rijbewijzen meteen ingevorderd vanwege hoge ademanalyse-uitslagen of recidive.

Andere bijzonderheden tijdens de controle waren: 5 bekeuringen voor het rijden zonder geldig rijbewijs en 3 voor het niet kunnen tonen van het rijbewijs.
Ook deze avond was een BOB-promotieteam bij de alcoholcontrole aanwezig om de BOB’s van een kleine attentie te voorzien. De boodschap dat alcohol en verkeer niet samengaan, juist ook bij zo’n feestelijk evenement als de Vierdaagse, werd volop uitgedragen. Weer veilig thuis komen blijft uiteraard het belangrijkste.

Gedurende de Vierdaagsefeesten heeft de politie dagelijks in en rond Nijmegen op alcohol gecontroleerd. Met uitzondering van de dinsdagavond gebeurde dit alle dagen grootschalig. Het verkeershandhavingsteam van de regio Gelderland-Zuid werkte, traditiegetrouw, samen met het KLPD. Werd de ene dag gezamenlijk gecontroleerd, op andere dagen stonden ze op aparte controleplaatsen. Zoals elk jaar is ook nu vooraf bekendheid gegeven aan het feit dat er intensieve alcoholcontroles plaats zouden vinden.

Deze week is bij ongeveer 10 duizend bestuurders een blaastest afgenomen. Hoewel elke bestuurder onder invloed er één teveel is, en bepaald niet bijdraagt aan verkeersveiligheid, is op zo’n groot aantal gecontroleerde weggebruikers het aantal overtredingen relatief laag. De politie maakte deze week proces-verbaal op tegen de 91 bestuurders die zich niet hielden aan de verkeersregels voor alcoholgebruik. Het overgrote deel van de weggebruikers had dus netjes een BOB geregeld.
Provincie:
Tag(s):