woensdag, 20. oktober 2010 - 16:33

Afspraken voor veilige schoolomgeving Hengelo

Hengelo

Om tot goede afspraken te komen over een schoolomgeving waarin zowel leerlingen als personeel zich veilig voelen, tekenen gemeente Hengelo, de Hengelose V(S)O-scholen, het ROC van Twente, Halt Twente, OM en politie Twente cluster Midden daarom op 21 oktober het convenant Veiligheid in en om de school Gemeente Hengelo.

‘Dat vindt gemeente Hengelo belangrijk’, meldt de gemeente woensdag. Wethouder Erik Lievers ondertekent het convenant namens de gemeente Hengelo.

Door het tekenen van het convenant beloven alle partijen dat ze zich inzetten voor een (sociaal) veilig klimaat in en rond de scholen. Dat willen ze bereiken door een einde te maken aan overlast, vandalisme en crimineel gedrag.

Alle partijen hebben hun eigen taak en verantwoordelijkheid om de schoolomgeving veilig te houden. Zo stelt elke organisatie een vaste contactpersoon aan, voert de gemeente regie en wordt er jaarlijks een evaluatierapport schoolveiligheid gemaakt. Het convenant is een actualisatie van eerdere afspraken op het gebied van schoolveiligheid.

Handelingsprotocol
Bij het convenant hoort een handelingsprotocol. Daarin staan richtlijnen voor het omgaan met agressie, diefstal, verdovende middelen, grensoverschrijdend gedrag in de digitale wereld en schoolverzuim. Het protocol geeft ook aan welke stappen de partijen kunnen zetten bij het afhandelen van problemen.

Zo heeft Bureau Leerlingzaken een verzuimkaart ontworpen waarop schematisch is weergegeven welke acties scholen kunnen ondernemen als leerlingen spijbelen. De aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de digitale wereld is nog in ontwikkeling. In Hengelo start binnenkort een pilot om grensoverschrijdend gedrag zo mogelijk via een Halt-afdoening te regelen.
Provincie:
Tag(s):