woensdag, 5. mei 2010 - 12:54

Allerlaatste intocht van Utrechtse bevrijders

Utrecht

De dag waarop Utrecht 65 jaar geleden werd bevrijd komt in zicht, want op 7 mei 1945 trokken de Engelse bevrijders van het 49e West Riding Reconnaissance Corps, beter bekend als de Polar Bears Devision, de stad Utrecht binnen via de Biltstraat.

De Stichting Herdenking Bevrijding Stad Utrecht nodigt iedere vijf jaar de leden van dit Corps uit voor een verblijf in Utrecht. Door de warmte en waardering die tijdens al deze bezoeken werden getoond vanuit de Utrechtse bevolking, de overheid en allen die hierbij betrokken zijn, is er een bijzondere band ontstaan.

Hoewel de destijds actieve Polar Bears een hoge leeftijd hebben bereikt, wil een kleine groep graag nog één keer een bezoek aan Utrecht brengen en genieten van de beste tradities van onze gastvrijheid. Reden waarom de stichting deze veteranen van harte heeft uitgenodigd om deel te nemen aan de herdenkingsactiviteiten in mei 2010.

Om zoveel mogelijk bewoners en belangstellenden bij de herdenking te betrekken is ervoor gekozen deze te laten plaatsvinden op de nationale Bevrijdingsdag woensdag 5 mei.

Hieraan gaat een feestelijke intocht vooraf waaraan meegewerkt wordt door de “Marching Band of Liberation” en de Utrechtsche studentenweerbaarheid. De intocht startte om 10.30 uur vanaf Fort De Bilt.

Het bestuur van de Stichting Herdenking Bevrijding Stad Utrecht hoopt dat veel belangstellenden - jong en oud - hen bij deze intocht weer zullen verwelkomen. Voor de kinderen zijn er vlaggetjes beschikbaar.

Na de intocht volgt de herdenking bij het Polar Bear Monument (achter Museumlaan 2) waarna er gelegenheid is om meegebrachte bloemen bij het Monument neer te leggen.

Voor de informele ontmoeting met de veteranen moet men zich verplaatsen naar het terrein van Fort De Bilt. Het orkest gaat voorop.

Onder het genot van een versnapering is er dan alle gelegenheid om herinneringen op te halen en contacten te vernieuwen. De samenkomst wordt rond 13.30 uur beëindigd.

De Engelse veteranen zijn in Utrecht van 3 tot 10 mei op uitnodiging van de Stichting Herdenking Bevrijding Stad Utrecht. Vast staat dat, gelet op de hoge leeftijd van de veteranen, dit de allerlaatste keer zal zijn dat zij in groepsverband deze reis ondernemen.

Alle reden om er een bijzonder feest van te maken op 5 mei.

Een en ander is mogelijk dankzij de medewerking en financiële bijdrage van de gemeente Utrecht.
Provincie:
Tag(s):