donderdag, 4. februari 2010 - 21:04

Almere en Rabobank ontwikkelen nieuw instrument ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’

Almere

Vandaag tekenden Adri Duivesteijn, wethouder Ruimtelijke Ordening in Almere, en Nathal van Rijn, directievoorzitter van Rabobank Almere, een samenwerkingsovereenkomst om te komen tot een ‘Fonds Voorfinanciering Plankosten Bouwgroepen’. Dit fonds zorgt ervoor dat Bouwgroepen - een groep mensen die samen woon- en werkruimtes ontwikkelen - een lening kunnen aanvragen, om zo de plankosten te kunnen financieren.

Het gaat om ontwerp- en organisatiekosten, die worden gemaakt voordat een hypotheek wordt verstrekt. Sinds de start van het programma ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’ in 2006, is een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld voor mensen die - individueel of in groepsverband - hun eigen huis willen bouwen. Met het ‘Fonds Voorfinanciering Plankosten Bouwgroepen’ voegen de gemeente en Rabobank Almere een nieuw instrument toe, en hopen daarmee de weg te effenen voor Bouwgroepen; groepen van drie of meer huishoudens, die samen méér realiseren dan individueel mogelijk is.

Wanneer Bouwgroepen hun plannen willen realiseren, moeten ze vaak kosten maken die ze op dat moment nog niet uit de hypotheek kunnen financieren. Om Bouwgroepen tegemoet te komen, heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten het ‘Fonds Voorfinanciering Plankosten Bouwgroepen’ in te stellen, dat leningen verstrekt aan Bouwgroepen om de plankosten te kunnen betalen. Het gaat bijvoorbeeld om notariskosten, het inschakelen van een architect of het inhuren van een bouwkostendeskundige. Rabobank Almere ziet het als een maatschappelijke taak om mensen die zélf aan de stad willen bouwen, te faciliteren. Van Rijn: “De Rabobank is een coöperatieve vereniging, met een grotere verantwoordelijkheid dan het ‘sec’ verstrekken van hypotheken. Wij zien de Rabobank als een motor achter de ontwikkeling van Almere.” Duivesteijn is enthousiast over de samenwerking. “Rabobank Almere is altijd lokaal actief geweest, en dat is een grote kwaliteit. Als gemeente zijn we op zoek naar stakeholders; partijen die zich verbinden aan de stad, en zich blijvend voor Almere inzetten. Rabobank Almere is zo’n stakeholder. Het is dan ook prettig dat wij tot een coalitie zijn gekomen, om samen te zorgen dat Bouwgroepen gemakkelijk aan de slag kunnen.”

Het Fonds verstrekt geen subsidie, maar zorgt voor leningen, die door de leden van de Bouwgroep moeten worden terugbetaald - of het plan nu wordt uitgevoerd of niet. Wanneer een Bouwgroep daadwerkelijk van start gaat, kan de lening uit de hypotheek - die ieder huishouden in de Bouwgroep afzonderlijk afsluit - worden gefinancierd. Het gaat vooralsnog om een pilot met een looptijd van drie jaar. De gemeente Almere en Rabobank Almere stellen ieder een bedrag van €80.000 beschikbaar. Per woning komt maximaal €8.000 beschikbaar, met een maximum van €24.000 per Bouwgroep.

Bouwgroepen zijn nog geen bekend fenomeen; niet in Nederland, niet in Almere. De gemeente Almere wil daar verandering in brengen. Duivesteijn: “In het Duitse Tübingen, waar Baugemeinschaften voorzien in het eigen wonen en werken, zie je dat mensen op een ontspannen en kleinschalige manier sámen bouwen, zonder van elkaar afhankelijk te zijn. Het grote voordeel is dat zij samen meer bereiken, dan wanneer ze allemaal apart zouden bouwen. Wij willen dat dit zogenaamde Tübingen-model ook in Almere op grote schaal wordt toegepast. De diversiteit die dat met zich meebrengt is fenomenaal; achter iedere woning, achter iedere winkel gaat een eigen verhaal schuil."

Op 27 februari 2010 start de verkoop van het centrumgebied van het Homeruskwartier in Almere Poort, dat in z’n totaliteit door Bouwgroepen gemaakt zal worden. Voor de voorfinanciering van de plankosten, kunnen deze Bouwgroepen nu bij Rabobank Almere terecht.
Provincie:
Tag(s):