maandag, 27. september 2010 - 18:46

Amsterdam gaat kraakpanden ontruimen

Amsterdam

De politie in Amsterdam gaat ongeveer tweehonderd kraakpanden in de hoofdstad ontruimen. Dat liet burgemeester Eberhard van der Laan maandag weten tijdens een persconferentie over het aanstaande kraakverbod.

Per 1 oktober 2010 komen ongeveer 200 panden voor ontruiming in aanmerking, waaronder enkele hele complexen. Het is onmogelijk om ze allemaal op korte termijn te ontruimen. Niet voor alle ontruimingen zal grootschalig politieoptreden nodig zijn. De politie zal de inzet het komende jaar verdubbelen tot zes ontruimingsrondes. De Driehoek bepaalt de volgorde waarin panden worden ontruimd. Hierbij krijgen kraakpanden die ernstige overlast veroorzaken voor hun omgeving voorrang. De vaste ontruimingsrondes worden gehandhaafd, met het oog op de orde en rust in de stad en een efficiënte inzet van politie- en justitiecapaciteit. Afgelopen jaren ontruimde de politie tussen de dertig en veertig panden per jaar door middel van grootschalig optreden in drie ontruimingsrondes.

Prioriteit

Een hoge prioriteit heeft een pand dat wordt gekraakt terwijl het nog in gebruik was. Zo’n pand zal in principe meteen worden ontruimd.
Een gemiddelde prioriteit krijgt een pand dat gekraakt wordt als het leeg staat, maar waar de eigenaar later met een plan voor in gebruik name komt. Deze panden worden tijdens reguliere ontruimingsrondes ontruimd. In gebruik nemen kan door een pand te verbouwen, te slopen of te verhuren, maar ook door er antikraak in te zetten. Die antikraak moet dan wel substantieel zijn.

Panden die worden gekraakt als ze leeg staan en waarvoor de eigenaar geen plan voor in gebruik name heeft, krijgen een lage prioriteit. De politie ontruimt die panden wanneer er capaciteit over is.

Met dit onderscheid wil de Driehoek voorkomen dat een pand wordt herkraakt en de politie opnieuw ingezet moet worden voor de ontruiming van hetzelfde pand.

Strafbaar feit

Door de komst van de kraakwet hoeft de eigenaar niet meer naar de rechter te stappen voor een ontruimingsvonnis. Volstaan kan worden een aangifte bij de politie. De Officier van Justitie beoordeelt de aangifte. Als grootschalig politieoptreden noodzakelijk is, besluit de Driehoek wanneer er wordt opgetreden. Hierbij wordt gelet op de prioriteit van het kraakpand en de capaciteit van de politie. Diegenen die zich in het pand bevinden tijdens een ontruiming worden in principe aangehouden en vervolgd.

Leegstandbestrijding

De nieuwe wet geeft de gemeente extra bevoegdheden om leegstand aan te pakken. Binnenkort komt het College met een voorstel om de leegstand van woningen in Amsterdam tegen te gaan. Van de kantoren in Amsterdam staat circa 17% leeg, waarvan een gedeelte structureel. De gemeente komt met een actieplan om leegstaande kantoorruimte terug te dringen.

Afgelopen weekend werd nog geprotesteerd in Utrecht en Amsterdam tegen de nieuwe wet dat kraken verbied. Op de Dam sliepen enkele tientallen mensen uit protest.
Provincie:
Tag(s):